HACCP Dokumentacja sanitarna

W dziale z GMP, GHP, HACCP, jakość odnajdziesz opracowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP i dobrej praktyki higienicznej GHP – dokumentacje, poradniki, instrukcje, dokumenty związane. Opracowane zasady GMP i GHP przystąp do wdrażania systemu HACCP – instruktaż wdrażania i wzorcowa Księga HACCP, procedury, instrukcje, arkusze zagrożeń i wyznaczania krytycznych punków kontroli, formularze systemu HACCP, dokumenty związane


Dokumentacja sanitarna mała gastronomia

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 8371878982
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przezna ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 837426053X
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 12 ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn DAC758e
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produk ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego

Beata Domżalska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego) (z suplementem elektronicznym) Każdy podmiot działający na rynk ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjne GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP - Piekarnia

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 8371876
Każda piekarnia, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, póz. 634 z późn. zm.), obowiązana jest do stosowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicz ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 8371878982
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 12 ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
110.7 zł


Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Jackiewicz Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378040927
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. ...

Cena w prawoo.pl:
60.47 zł
78.75 zł


Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

Marek Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz, Jacek Dybaś, Janusz St
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374263210
Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania wobec produkcji i pr ...

Cena w prawoo.pl:
37.94 zł
42 zł


WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD

Barbara Jackiewicz, księga HACCP dokumentacje GMP GHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn CDH896
Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.\r\nElektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanita ...

Cena w prawoo.pl:
75.59 zł
95.94 zł


Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 837426280X
Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemy ...

Cena w prawoo.pl:
50.75 zł
68.25 zł