HACCP Dokumentacja sanitarna

W dziale z GMP, GHP, HACCP, jakość odnajdziesz opracowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP i dobrej praktyki higienicznej GHP – dokumentacje, poradniki, instrukcje, dokumenty związane. Opracowane zasady GMP i GHP przystąp do wdrażania systemu HACCP – instruktaż wdrażania i wzorcowa Księga HACCP, procedury, instrukcje, arkusze zagrożeń i wyznaczania krytycznych punków kontroli, formularze systemu HACCP, dokumenty związane


WZORCOWA DOKUMENTACJA HACCP SKLEP SPOŻYWCZY CD

Barbara Jackiewicz, księga HACCP dokumentacje GMP GHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn CDH896
Od 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.\r\nElektroniczna wersja Wzorcowej dokumentacji HACCP opracowana przez specjalistę ds. nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji Sanita ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
95.94 zł


DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 837426053X
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 12 ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
110.7 zł


Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 837426280X
Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemy ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
68.25 zł


Księga HACCP Dokumenty związane Audit wewnętrzny (CD-ROM)


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn CD
Komputerowa wersja księgi HACCP do samodzielnego prowadzenia umożliwiająca opracowanie wymaganej dokumentacji. Gotowe formularze, wzory instrukcji i dokumentów z instruktażem wypełnienia. Program komputerowy Księga HACCP powstał na podst ...

Cena w prawoo.pl:
182.57 zł
262.5 zł


Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją

Małgorzata Wiśniewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2003 | Isbn 9788371878656
Narzędzie pozwalające przedsiębiorcom samodzielnie opracować, wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego oraz rozporządzenia nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożyw ...

Cena w prawoo.pl:
72.62 zł
99.75 zł


Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Haccp
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn 8371879423
Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez d ...

Cena w prawoo.pl:
87.63 zł
126 zł


Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów piekarnia

Agnieszka Budzyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn 8374260033
Od 1 maja 2004 r. wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie\r\nprodukcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Aby ten cel osiągnąć, n ...

Cena w prawoo.pl:
76.44 zł
105 zł


Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów (CD)

Haccp
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn 8374260033
Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), wszystkie zakłady prowadzące d ...

Cena w prawoo.pl:
117.59 zł
168 zł


Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów – piekarnia (CD)

Agnieszka Budzyńska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn 8374260033
Opracowanie obejmuje wzorcowe procedury i instrukcje wraz z formularzami służącymi do dokonywania zapisów, niezbędne przy opracowywaniu zakładowego systemu HACCP w piekarni. ...

Cena w prawoo.pl:
99.50 zł
136.5 zł


DOKUMENTACJA SANITARNA WG ZASAD DOBREJ PRAKTHIG WYTWÓRNIE ŻYWNOŚCI

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn DAC758e
Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności) (z suplememntem elektronicznym). Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produk ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
110.7 zł