HACCP Dokumentacja sanitarna

W dziale z GMP, GHP, HACCP, jakość odnajdziesz opracowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej GMP i dobrej praktyki higienicznej GHP – dokumentacje, poradniki, instrukcje, dokumenty związane. Opracowane zasady GMP i GHP przystąp do wdrażania systemu HACCP – instruktaż wdrażania i wzorcowa Księga HACCP, procedury, instrukcje, arkusze zagrożeń i wyznaczania krytycznych punków kontroli, formularze systemu HACCP, dokumenty związane


DOKUMENTACJA SANITARNA SKLEP SPOŻYWCZY

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2015 | Isbn 837426053X
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 s ...

Cena w prawoo.pl:
91.19 zł
110.7 zł

Bestseller

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP gastronomia

Jackiewicz Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378041191
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem na ...

Cena w prawoo.pl:
63.83 zł
77.8 zł


Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje zapisy – zakłady żywienia zbiorowego)

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2004 | Isbn 8371878982
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 s ...

Cena w prawoo.pl:
91.19 zł
110.7 zł

Bestseller

Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją

Jackiewicz Barbara
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788378040927
Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 s ...

Cena w prawoo.pl:
58.35 zł
78.75 zł


Projektowanie nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości

Piotr Grudowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2010 | Isbn 9788374266284
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka jest adresowana przede wszystkim do tych organizacji, które pragną samodzielnie zaprojektować swój system zarząd ...

Cena w prawoo.pl:
136.36 zł
189 zł


Pomiary w HACCP praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe

Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 837426280X
Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi warto ...

Cena w prawoo.pl:
53.57 zł
68.25 zł


Audytowanie firm spożywczych GMP/GHP HACCP jakość - wymagania komentarz metodyka

Marek Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz, Jacek Dybaś, Janusz St
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2006 | Isbn 8374263210
Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobr ...

Cena w prawoo.pl:
37.49 zł
42 zł


GLOBALGAP PODSTAWY WYMAGANIA WDRAŻANIE I KON Z E-SUPLEMENT

Wiśniewska Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267465
System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej. Zainteresowanie tym sys ...

Cena w prawoo.pl:
108.93 zł
136.5 zł

Bestseller

GLOBALGAP ROŚLINY UPRAWNE OWOCE I WARZYWA Z E-SUPLEMENT

Sprawka Małgorzata
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788378040071
W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzen ...

Cena w prawoo.pl:
79.79 zł
99.75 zł


ŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU /Z E-SUPLEMENTEM CD/

Barbara Jackiewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2007 | Isbn 9788374264129
Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia (z suplementem elektronicznym). ...

Cena w prawoo.pl:
134.73 zł
178.5 zł