Prawo konstytucyjne w pigułce

Wioletta Żelazowska, Prawo w pigułce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381286497
Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta pub ...

Cena w prawoo.pl:
22.99 zł
24.9 zł


Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu Garlicki

Leszek Garlicki, Podręcznik prawo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381600965
W książce z polskiego prawa konstytucyjnego zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian pol ...

Cena w prawoo.pl:
57.23 zł
75 zł


Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi

Mirosław Granat
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381600972
Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej ósme wydanie uwzględnia najnowsze problemy w ...

Cena w prawoo.pl:
53.99 zł
69 zł


Prawo konstytucyjne kompendium Piotrowski

Ryszard Piotrowski, Paweł Ochmann, Maciej Pisz, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381288743
Książka z prawa konstytucyjnego uwzględnia stan prawny na dzień 12.8.2018 r. Książka Prawo konstytucyjne kompendium stanowi drugie wydanie (zmienione i uaktualnione), po 4 latach od momentu ukazania się pierwszego wydania książki na ryn ...

Cena w prawoo.pl:
45.35 zł
59 zł


Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325594916
Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustr ...

Cena w prawoo.pl:
74.51 zł
99 zł


Polskie prawo konstytucyjne Górecki

Dariusz Górecki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2015 | Isbn 9788326482922
Piąte wydanie książki z prawa konstytucyjnego zawiera szczegółowe omówienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., a także ustaw i innych aktów normatywnych regulujących problematykę wolności i praw jednostki oraz organizacj ...

Cena w prawoo.pl:
50.87 zł
69 zł


Prawo konstytucyjne Witkowski Tnoik

Witkowski Zbigniew, Bień Kocała
Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788372857750
Dnia 2 kwietnia 1997 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję III RP. Wprowadzenie w życie, w całości Konstytucji trwało dłużej. Długo trzeba było czekać na uchwalenie wielu istotnych aktów wykonawczych do Konstytucji. Ostatn ...

Cena w prawoo.pl:
62.28 zł
79 zł


Leksykon prawa konstytucyjnego 100 podstawowych pojęć

Andrzej Szmyt
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325585594
Przedstawiany Czytelnikowi Leksykon prawa konstytucyjnego powinien stanowić pomocniczą i uzupełniającą lekturę dla osób gruntownie już zapoznających się z prawem konstytucyjnym, albo też lekturę wstępną i wprowadzającą dla tych, ...

Cena w prawoo.pl:
69.12 zł
89 zł


Konstytucja RP w orzecznictwie TK oraz SN i NSA

Marek Domagała, Jan Podkowik, Marek Zubik
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381281652
Pozycja nawiązuje do ogólnej koncepcji poprzednich dwóch wydań książki „Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów”. W książce Skupiono się głównie na wypowiedziach orzeczniczych TK, k ...

Cena w prawoo.pl:
89.87 zł
118 zł


Prawo konstytucyjne Szmulik

Szmulik Bogumił
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325585402
Testy Becka z prawa konstytucyjnego podzielone są na siedemnaście rozdziałów. Objęto nimi zagadnienia będące przedmiotem uniwersyteckiego wykładu kursowego z Prawa konstytucyjnego. Tak więc oddana do rąk Czytelnika książka przedstawi ...

Cena w prawoo.pl:
67.28 zł
89 zł