Instrumenty finansowe w spółkach

Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań

 

69 zł 50.75

Autor: Grzegorz Magdziarz,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326963995
Wydanie: 1/2017 Stron: 92


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Fundacje i stowarzyszenia,Wysyłka

Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z nich dzieli się na mniejsze elementy lub łączy w większą całość, tworząc w ten sposób nowe konstrukcje finansowo-prawne. Podstawowym aktami prawnymi w polskim prawie bilansowym w zakresie instrumentów finansowych są: Ustawa o rachunkowości oraz rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zarówno przepisy UoR, jak i rozporządzenia oparte są na zasadach wynikających z międzynarodowych standardów rachunkowości, a szczególnie MSR 32 „"Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz MSR 39 „"Instrumenty finansowe: ujawnienia i wycena”. Książka ta jest skierowana przede wszystkim do służb księgowo-finansowych zainteresowanych ujęciem rachunkowym, wyceną oraz prawidłowym ujęciem instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym. Obejmuje ona zarówno przepisy polskie (ustawę o rachunkowości i rozporządzenie ministra finansów w tym zakresie), jak i wybrane fragmenty MSR/MSSF do celów porównawczych. Opracowanie stanowi próbę połączenia zagadnień teoretycznych (przepisów) z podejściem praktycznym (przykłady liczbowe) w celu usystematyzowania wiedzy oraz metod klasyfikacji, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych w księgach rachunkowych jednostek. Publikacja może znaleźć swoich odbiorców zarówno wśród służb finansowo-księgowych, jak i w kręgach akademickich.