Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Wydanie 10/2015 | Isbn 9788363591014
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
187.25 zł
250 zł


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydanie 7/2015 | Isbn 9788363591069
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
187.25 zł
250 zł


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wydanie 9/2015 | Isbn 9788363591052
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
187.25 zł
250 zł


Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Wydanie 6/2015 | Isbn 9788363591021
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
147.55 zł
197 zł


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług 2014

Wydanie 9/2014 | Isbn 9788363591687
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
172.27 zł
230 zł


Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług zeszyt 248

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363591649
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
31.39 zł
39 zł


Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363591649
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
122.96 zł
169 zł


Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Wydanie 4/2015 | Isbn 9788363591038
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
166.62 zł
229 zł


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Wydanie 7/2012 | Isbn 9788389496232
Autor: Witold Modzelewski,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
134.82 zł
180 zł


Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788389496959
Autor: Witold Modzielewski,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
29.78 zł
37 zł


Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389496348
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
104.11 zł
139 zł