Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Wydanie 10/2015 | Isbn 9788363591014
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
192.50 zł
250 zł


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydanie 7/2015 | Isbn 9788363591069
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
192.50 zł
250 zł


Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Wydanie 9/2015 | Isbn 9788363591052
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
192.50 zł
250 zł


Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE Kodyfikacja przepisów o VAT

Wydanie 6/2015 | Isbn 9788363591021
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
153.07 zł
197 zł


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług 2014

Wydanie 9/2014 | Isbn 9788363591687
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
177.10 zł
230 zł


Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług zeszyt 248

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363591649
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
34.12 zł
39 zł


Przebudowa zasad dokumentowania ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług

Wydanie 1/2014 | Isbn 9788363591649
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
127.56 zł
169 zł


Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym

Wydanie 4/2015 | Isbn 9788363591038
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
172.85 zł
229 zł


Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług

Wydanie 7/2012 | Isbn 9788389496232
Autor: Witold Modzelewski,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
139.86 zł
180 zł


Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego

Wydanie 1/2010 | Isbn 9788389496959
Autor: Witold Modzielewski,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
32.38 zł
37 zł


Współczesne problemy materialnego prawa podatkowego

Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389496348
Autor: Modzelewski Witold,
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski

Cena w prawoo.pl:
111.89 zł
139 zł