Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

 

148 zł 127.19 Bestseller

Autor: Bach Sebastian, Biblioteka Finanse Publiczne,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611925
Wydanie: 2/2018 Stron: 458


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Omawia najważniejsze przydatne w praktyce zagadnienia, w tym m.in.:
- cele, rodzaje i metody inwentaryzacji,
- techniki inwentaryzacji – wraz z podaniem zalet i wad każdej z technik,
- rolę, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji,
- spis z natury środków trwałych – przeprowadzenie go krok po kroku,
- uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej,
- przebieg inwentaryzacji gotówki w kasie oraz środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji metodami potwierdzenia sald oraz weryfikacji z dokumentacją,
- ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – ujęcie w ewidencji księgowej,
- dokumentowanie procesu inwentaryzacji,
- niedopełnienie obowiązków a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Drugie wydanie książki Inwentaryzacja została uzupełnione o najnowsze przepisy i wyjaśnienia Komitetu Standardów Rachunkowości, a także o omówienie inwentaryzacji zapasów i materiałów bibliotecznych oraz odpowiedzialności personalnej w tzw. jednostkach obsługiwanych. Do książki Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów dokumentów przydatnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.