Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

 

128 zł 98.61

Autor: Jerzy Pieróg, Joanna Presz Król, Biblioteka Przetargi Publiczne,
Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611819
Wydanie: 2/2018 Stron: 392


Inne działy: Prawo zamówień publicznych 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Prawo zamówień publicznych 2019, Ochrona danych osobowych,Wysyłka

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, ale także dyrektyw unijnych.

Książka jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zawiera przydatne wskazówki dotyczące m.in. terminu i formy złożenia tego dokumentu, elementów, które muszą się w nim znaleźć oraz zasad jego uzupełniania. Autorzy przekazują niezbędne informacje, jak przygotować i wypełnić formularz JEDZ, aby uniknąć najczęstszych błędów i uchybień mogących się w nim pojawić. Szczegółowo odpowiadają na wiele trudnych pytań:

Jak złożyć JEDZ przy wykorzystaniu serwisu eESPD?
W jaki sposób zamawiający może zweryfikować oświadczenia złożone w JEDZ?
Jak wypełnić JEDZ w zakresie self-cleaning?
Jakie są skutki niezłożenia JEDZ przez wykonawcę lub podania w dokumencie nieprawdziwych informacji?
Na jakich zasadach JEDZ jest składany przez konsorcja, podwykonawców i podmioty, na zasobach których polega wykonawca?
Jak wykazać w formularzu, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji?

Drugie wydanie zostało uzupełnione o najnowsze doświadczenia uczestników systemu zamówień publicznych związane z przygotowaniem i składaniem JEDZ. Uwzględniono w nim nowelizację przesuwającą termin obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych, a także aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.