Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

 

126 zł 89.87

Autor: Katarzyna Szaruga,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046264
Wydanie: 1/2018 Stron: 90


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, PIT Komentarz, Leksykon VAT 2019,Wysyłka

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują:

- księgi rachunkowe – JPK_KR,
- wyciąg bankowy – JPK_WB,
- magazyn – JPK_MAG,
- faktury VAT – JPK_FA,
- podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
- ewidencję przychodów – JPK_EWP.


Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny.


W publikacji omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem struktury logicznej JPK_MAG wykorzystywanej do przesyłania informacji o wskazanych ruchach magazynowych, w tym m.in.:

- przepisy prawne wprowadzające obowiązek stosowania plików JPK, sposób ich generowania i przesyłania,
- poszczególne pola oraz dane, które te pola powinny zawierać, a także ujęcie przykładowych informacji i dokumentów.

Przeprowadzona została także analiza wielu istotnych zagadnień, m.in. takich jak: identyfikacja magazynu, określenie ilości magazynów, wskazanie ruchów magazynowych wymagających raportowania. Przedstawiono również zdanie autora na temat sytuacji, w której brak jest w ewidencji kontrolowanego podatnika wystarczających danych do przygotowania pliku JPK_MAG. Są to wskazówki kierowane głównie do księgowych i osób zarządzających, pomocne w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe.

Publikację uzupełniają wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK.