Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 

126 zł 95.39

Autor: Arkadiusz Juzwa,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046226
Wydanie: 1/2018 Stron: 90


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, PIT Komentarz, Leksykon VAT 2019,Wysyłka

Publikację Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych uzupełniają również wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na wątpliwości zgłoszone przez podatników, a także wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej oraz rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK.
Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują:
- księgi rachunkowe – JPK_KR,
- wyciąg bankowy – JPK_WB,
- magazyn – JPK_MAG,
- faktury VAT – JPK_FA,
- podatkową księgę przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
- ewidencję przychodów – JPK_EWP.
Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i szczegółowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny. W publikacji Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) – wskazówki dla księgowych omówiono zagadnienia związane ze sporządzeniem struktury logicznej JPK_PKPIR, w tym m.in.:
-
- informacje dotyczące przepisów prawnych wprowadzających obowiązek stosowania plików JPK, sposobu ich generowania i przesyłania;
- szczegółowe wskazówki, w jaki sposób obowiązki dotyczące danej księgi przychodów i rozchodów przekładają się na strukturę JPK, w tym m.in.:
- wyłączenia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR,
- forma prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPIR,
- pozostałe obowiązkowe ewidencje przewidziane dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów – czy mają być również przetwarzane do JPK,
- zwolnienie z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a JPK_PKPiR,
- spis z natury a JPK_PKPIR;
- charakterystyka poszczególnych pól oraz opis danych, które te pola powinny zawierać – z komentarzem oraz z odesłaniem do poszczególnych pól podatkowej księgi przychodów i rozchodów (wskazanie, z których elementów księgi pochodzą dane do danego pola JPK, a także pól, dla których nie ma wprost takiego przełożenia).
Autor udziela wielu wskazówek, kierowanych głównie do księgowych i osób zarządzających, które mogą pomóc w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe.