Książka kadry i płace na 2018 rok - wynagrodzenia, płace, świadczenia, ZUS

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami na 2018 rok - jak prowadzić Kadry i Płace 2018, jak prowadzić dokumentację pracowniczą w 2018 roku, jak wypełniać druki ZUS. To wszystko znajdziesz w dziale Kadrowo płacowym. Książki dla praktyków niezastąpione w działach kadrowo-płacowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawiają problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.


Kadry i płace 2018 Oddk

Jacewicz Agnieszka, Małkowska Danuta
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 17/2018 | Isbn 9788378046103
W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przy ...

Cena w prawoo.pl:
138.02 zł
189 zł


Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Donata Hermann Marciniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046462
W publikacji przedstawiono zasady udzielania poszczególnych urlopów, ich wymiar, a także prawa i obowiązki leżące po stronie pracownika oraz pracodawcy. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Regulamin wynagradzania (z suplementem elektronicznym)

Karol Lankamer
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325554422
Wzorcowy regulamin wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, obowiązkowe ele ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Regulamin wynagradzania (z suplementem elektronicznym)

Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969676
Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracownicze ...

Cena w prawoo.pl:
54.87 zł
69 zł


Płace od A do Z ćwiczenia

Cieślak Monika
Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788362838981
Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań ...

Cena w prawoo.pl:
139.09 zł
157.5 zł


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043614
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracown ...

Cena w prawoo.pl:
68.80 zł
94.5 zł


infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 2299-4912
Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje si ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Lista płac w praktyce 2018

Mariusz Pigulski, Kadry płace BHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381281782
Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowis ...

Cena w prawoo.pl:
112.34 zł
149 zł


Płace od A do Z w 2018

Cieślak Monika
Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788362838905
Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania. ...

Cena w prawoo.pl:
156.21 zł
189 zł


Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244640
W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagr ...

Cena w prawoo.pl:
77.64 zł
99 zł