Książka kadry i płace na 2018 rok - wynagrodzenia, płace, świadczenia, ZUS

Zapoznaj się z najnowszymi zmianami na 2018 rok - jak prowadzić Kadry i Płace 2018, jak prowadzić dokumentację pracowniczą w 2018 roku, jak wypełniać druki ZUS. To wszystko znajdziesz w dziale Kadrowo płacowym. Książki dla praktyków niezastąpione w działach kadrowo-płacowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawiają problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.


infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 2299-4912
Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje si ...

Cena w prawoo.pl:
54.49 zł
59 zł


Jak przygotować się do zmian 2019

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381374392
Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepi ...

Cena w prawoo.pl:
54.49 zł
59 zł


Informator kadrowego 2019

Wiedza i Praktyka, Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326978548
82 tabele i zestawienia wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy, czasem pracy, ur ...

Cena w prawoo.pl:
27.49 zł
29.9 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Sylwia Puzynowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046288
Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst usta ...

Cena w prawoo.pl:
100.57 zł
136.5 zł


Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)

Karol Lankamer
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046547
Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, o ...

Cena w prawoo.pl:
74.11 zł
94.5 zł


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Łukasz Prasołek, Karol Lankamer, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267243
Kompleksowy przewodnik dla pracodawcy przybliżający problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Praktyczne komentarze specjalistów odnośnie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów praw ...

Cena w prawoo.pl:
95.22 zł
126 zł


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Dzionkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046059
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
178.5 zł


Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

Jeżek Przemysław
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043379
Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej staw ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
178.5 zł


Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381374125
Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka ...

Cena w prawoo.pl:
28.03 zł
29.9 zł


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043614
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracown ...

Cena w prawoo.pl:
70.84 zł
94.5 zł