Dokumentacja pracownicza 2019

Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń, Agnieszka Jacewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788378046752
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja ...

Zapowiedź książki Dokumentacja pracownicza 2019

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381249799
Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rad ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł

Zapowiedź książki Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Michał Culepa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326981166
Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorz ...

Cena w prawoo.pl:
80.24 zł
89 zł

Zapowiedź książki Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Dokumentacja kadrowa

Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381370219
Książka o dokumentacji kadrowej na 2019 rok jako pierwsza na rynku zawiera szczegółowy i praktyczny komentarz do nowych przepisów umożliwiających od 1 stycznia 2019 r. prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz skracających ok ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
99 zł


Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373616
Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystę ...

Cena w prawoo.pl:
45.51 zł
59 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242349
W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymc ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Jak przygotować się do zmian 2019

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381374392
Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepi ...

Cena w prawoo.pl:
49.67 zł
59 zł


Wynagrodzenia w oświacie

Artur Klawenek, Sektor publiczny w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381287425
Wynagrodzenia w oświacie to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielsk ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381374125
Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna staw ...


Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 15/2019 | Isbn 9788378046141
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety książki o dokumentacji pracowniczej to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczyc ...