Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016

Infor
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2016 | Isbn 978837440597
Książka na rynku dla księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie zmiany przepisów w jednym miejscu: - Komentarze ekspertów, - Tabelaryczne zestawienia. Publikacja to jedyne na rynku, unikalne zestawieni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Pracownicy instytucji kultury

Michał Culepa, Joanna Suchanowska
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969935
Celem publikacji jest omówienie zagadnień związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników w instytucjach kultury. Autorzy odpowiadają w niej na pytania i wątpliwości pojawiające się w praktyce służb kadrowo-płacowych. Przybli ...

Cena w prawoo.pl:
61.59 zł
69.9 zł


Druki ZUS 2018

Agnieszka Gorczyca
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969942
W książce o drukach do ZUS-u znajdziesz omówienie zasad wypełniania poszczególnych formularzy zgłoszeniowych, druków rozliczeniowych oraz formularzy wyrejestrowujących, a także m.in. wzory wypełnionych dokumentów związanych z dokumen ...

Cena w prawoo.pl:
61.59 zł
69.9 zł


Regulaminy i inne wewnątrzzakładowe źródła prawa

Wiedza i Praktyka
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969652
Jakie zapisy powinien zawierać regulamin pracy, jakie warto w nim umieścić, a jakich unikać? Kto musi, a kto może wydać regulamin wynagradzania i w jaki sposób wprowadzać do niego zmiany? Jakie kryteria premiowania warto wprowadzić i cz ...

Cena w prawoo.pl:
61.59 zł
69.9 zł


Zatrudnianie kierowców Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja

Alina Sulgostowska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326954269
Książka porusza najważniejsze aspekty związane z zawieraniem umów z kierowcami, kierowaniem osób zatrudnianych na stanowisku kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne, rozliczaniem należności za czas podróży służbowych, ogranicz ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Podstawa wymiaru zasiłków 2017

Ślązak Agnieszka, Tonder Renata, Więckowska Meisner Elżbieta
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326957420
W książce znajdziesz praktyczne informacje i wskazówki na temat zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Sprawdzisz, z jakiego okresu brać pod uwagę przychód, które składniki wynagrodzenia (premie, na ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Młynarska Wełpa Elżbieta
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963711
Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokryc ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Świadczenia dla pracowników

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957727
Zebrane w jednym miejscu sposoby rozliczania różnych świadczeń jakie pracodawca może przyznać pracownikowi. Prezentacja różnic jakie występują ze względu na źródło finansowania świadczenia. W ksiązce prezentujemy sposoby roz ...

Cena w prawoo.pl:
38.42 zł
49 zł


Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów

Mariusz Olech
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326962370
Na zakładach pracy dokonujących wypłat oraz stawiających do dyspozycji pracowników należności ze stosunku pracy, spoczywa obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. ...

Cena w prawoo.pl:
52.63 zł
69 zł


Rozliczenia urlopów 2017 praktyczne wskazówki ekspertów

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326964602
Publikacja to praktyczny poradnik dla księgowych, w którym znajdą wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, związanych z opodatkowaniem oraz księgowaniem kosztów dofinansowania urlopów pracowniczych. Dzięki tej książce Czytelnik rozwi ...

Cena w prawoo.pl:
38.42 zł
49 zł