Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2018

Lewandowski Tomasz, Lewandowska Kamila
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244640
W książce o wynagrodzeniach na 2018 rok zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagr ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł


Wynagrodzenia 2018 Rozliczenie płac w praktyce


Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947178
Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów i może być w ...

Cena w prawoo.pl:
55.99 zł
69 zł


Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373319
Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagr ...

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł


Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Bożena Lenart, Kadry płace BHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281799
Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia do ...

Cena w prawoo.pl:
156.21 zł
199 zł


Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Sokolik Szymon
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326974410
Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopa ...

Cena w prawoo.pl:
63.49 zł
69 zł


Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran, Wojciech Bigaj, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Marzena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380923256
Książka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców. Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór zos ...

Cena w prawoo.pl:
128.33 zł
179 zł


Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy

Barbara Tomaszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243940
Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych czy finansowych, a także biur rachunkowych. Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu pro ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947963
Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przycz ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
89 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

Grażyna Spytek Bandurska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282017
Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących posz ...

Cena w prawoo.pl:
101.64 zł
129 zł


Składki ZUS jak zmniejszyć koszty

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947826
Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Prze ...

Cena w prawoo.pl:
54.28 zł
59 zł