Pracownicze plany kapitałowe


Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373944
Pracodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami:- zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową,- procedury przystępowania do programu przez osoby zatru ...

Cena w prawoo.pl:
90.94 zł
99 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Sylwia Puzynowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046288
Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst usta ...

Cena w prawoo.pl:
100.57 zł
136.5 zł


Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem (z suplementem elektronicznym)

Karol Lankamer
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046547
Książka z wzorcowym regulaminem wynagradzania to kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Pomocą służy merytoryczny komentarz wprowadzający – informacje i wskazówki dla tych, którzy opracowują regulamin (zasady tworzenia, o ...

Cena w prawoo.pl:
73.43 zł
94.5 zł


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Łukasz Prasołek, Karol Lankamer, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788374267243
Kompleksowy przewodnik dla pracodawcy przybliżający problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Praktyczne komentarze specjalistów odnośnie praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów praw ...

Cena w prawoo.pl:
95.22 zł
126 zł


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Dzionkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046059
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym ...

Cena w prawoo.pl:
130.53 zł
178.5 zł


Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

Jeżek Przemysław
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043379
Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej staw ...

Cena w prawoo.pl:
131.60 zł
178.5 zł


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043614
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracown ...

Cena w prawoo.pl:
70.19 zł
94.5 zł


Projektowanie systemów podwyżkowych

Robert Manikowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601221
Podwyżki wynagrodzeń wydają się oczywistym elementem motywującym pracowników, a ich planowanie i przeprowadzanie – procesem łatwym z technicznego punktu widzenia. Autor książki przekonuje jednak, że nawet najlepszy system motywacyjny ...

Cena w prawoo.pl:
52.16 zł
69 zł


Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy

Donata Hermann Marciniak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046462
Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracowni ...

Cena w prawoo.pl:
123.04 zł
168 zł


Płace w firmie 2018 Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia

Mariusz Pigulski
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326968617
Dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące kwoty wolnej od podatku, autorskich kosztów uzyskania przychodu, a także limitów kilku zwolnień podatkowych. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz ...

Cena w prawoo.pl:
85.59 zł
99 zł