Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Michał Culepa
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788326981166
Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorz ...

Cena w prawoo.pl:
78.74 zł
89 zł

Zapowiedź książki Kadry i płace w jednostkach samorządowych

Umowy terminowe Jak zatrudniać pracowników

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373616
Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystę ...

Cena w prawoo.pl:
48.46 zł
59 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych Komentarz

Anna Reda Ciszewska, Magdalena Barbara Rycak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242349
W komentarzu w sposób kompleksowy i przystępny przedstawiono zasady zatrudniania pracowników tymczasowych. Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymc ...

Cena w prawoo.pl:
87.47 zł
119 zł


Jak przygotować się do zmian 2019

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381374392
Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepi ...

Cena w prawoo.pl:
52.89 zł
59 zł


Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2019 roku

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381374125
Od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna staw ...


Dokumentacja pracownicza 2018 Oddk

Mroczkowska Renata, Potocka Szmoń Patrycja
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 15/2019 | Isbn 9788378046141
Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety książki o dokumentacji pracowniczej to jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczyc ...


Urlopy 2018 Przykłady wyliczenia wzory

Sokolik Szymon
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326974410
Dzięki temu komentarzowi rozstrzygniecie Państwo wiele dylematów z praktyki, m.in. dotyczących:- urlopu w pierwszym roku pracy, – urlopu proporcjonalnego, – planowania i udzielania urlopów, – postępowania z urlopa ...


Lista płac w praktyce 2018

Mariusz Pigulski, Kadry płace BHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2018 | Isbn 9788381281782
Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowis ...

Cena w prawoo.pl:
125.16 zł
149 zł


Pracownicze plany kapitałowe


Wydawnictwo: Infor Biznes
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373944
Pracodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami:- zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową,- procedury przystępowania do programu przez osoby zatru ...

Cena w prawoo.pl:
89.24 zł
99 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych praktyczny poradnik

Sylwia Puzynowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046288
Przywołane w książce o pracy tymczasowej przez autorkę przykłady, orzecznictwo sądowe, a także rozdział „pytania i odpowiedzi” pomogą lepiej zrozumieć przedstawiane zagadnienia. W książce zawarto również ujednolicony tekst usta ...

Cena w prawoo.pl:
98.69 zł
136.5 zł