Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Dzionkowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046059
Zatrudnienie pracownika z zagranicy jest obarczone szeregiem obowiązków. To nie tylko uzyskanie dla pracownika dokumentów legalizujących wykonywanie pracy przez podmiot zatrudniający, ale przede wszystkim zalegalizowanie pobytu, a tym samym ...

Cena w prawoo.pl:
128.09 zł
178.5 zł


Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

Jeżek Przemysław
Wydawnictwo: ODDK
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788378043379
Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej staw ...

Cena w prawoo.pl:
132.29 zł
178.5 zł


Regulamin pracy z komentarzem Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 7/2017 | Isbn 9788378043614
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracown ...

Cena w prawoo.pl:
74.74 zł
94.5 zł


Projektowanie systemów podwyżkowych

Robert Manikowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601221
Podwyżki wynagrodzeń wydają się oczywistym elementem motywującym pracowników, a ich planowanie i przeprowadzanie – procesem łatwym z technicznego punktu widzenia. Autor książki przekonuje jednak, że nawet najlepszy system motywacyjny ...

Cena w prawoo.pl:
60.94 zł
69 zł


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków

Nowacka Izabela, Goliszewska Chojdak Bożena
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381374286
Obowiązkiem pracodawcy lub zleceniodawcy jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika albo wierzytelności zleceniobiorcy na podstawie zawiadomienia organów administracji państwowej i komorników. Publikacja jest praktycznym poradni ...

Cena w prawoo.pl:
48.46 zł
59 zł


Kadry w oświacie 2017

Agnieszka Kosiarz, Anna Król, Patryk Kuzior, Jarosław Witkowski, Karolina Woźniczk
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325596910
Książka o kadrach w oświacie przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady za ...

Cena w prawoo.pl:
109.19 zł
129 zł


Praca cudzoziemców

Lidia Rubińska
Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788393454785
Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady opoda ...

Zapowiedź książki Praca cudzoziemców

Przepisy i zestawienia kadrowe 2018

Maciej Nałęcz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788381282000
Książka o przepisach i zestawieniach kadrowych 2018 to niezbędne narzędzie pracy dla każdej osoby podejmującej decyzje kadrowe lub pracującej w dziale kadr. Książka, której nie czyta się w całości, ale zagląda się aby potwierdzić ...

Cena w prawoo.pl:
74.54 zł
99 zł


Podróże służbowe

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373814
Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy w jaki sposób i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele p ...

Cena w prawoo.pl:
34.83 zł
39 zł


Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373319
Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagr ...

Cena w prawoo.pl:
48.46 zł
59 zł