Podróże służbowe

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373814
Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy w jaki sposób i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele p ...

Cena w prawoo.pl:
34.83 zł
39 zł


Urlopy wypoczynkowe 4425 Pytania i odpowiedzi

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381373319
Publikacja w przystępnej formie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień związanych z prawem do urlopu wypoczynkowego, jego planowaniem, wymiarem i wykorzystaniem. W książce nie brakuje też odpowiedzi na pytania dotyczące wynagr ...

Cena w prawoo.pl:
48.46 zł
59 zł


Dokumentacja pracownicza wzory kadrowe z komentarzem + płyta CD

Bożena Lenart, Kadry płace BHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281799
Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia zasady zatrudniania, udzielania urlopów, rozliczania nadgodzin i prowadzenia do ...

Cena w prawoo.pl:
167.16 zł
199 zł


Dokumenty pracownicze wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran, Wojciech Bigaj, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Marzena
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380923256
Książka dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców. Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór zos ...

Cena w prawoo.pl:
125.93 zł
179 zł


Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy

Barbara Tomaszewska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381243940
Książka przeznaczona jest dla pracowników działów kadr, a w szczególności działów płacowych czy finansowych, a także biur rachunkowych. Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu pro ...

Cena w prawoo.pl:
124.94 zł
169 zł


Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Maciej Nałęcz, Prawo w praktyce
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2019 | Isbn 9788381583510
W 2019 r. nastąpiły przełomowe zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych i dokumentacji związanej z zatrudnianiem. E-teczki osobowe, elektroniczne archiwum, 10-letni okres przechowywania akt byłych pracowników, nowa czę ...

Zapowiedź książki Akta osobowe Prowadzenie dokumenty ochrona danych

Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawcy

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947963
Zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne z przyczyn nieleżących po stronie pracownika podlegają szczególnym przepisom prawnym. Są one uregulowane w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przycz ...

Cena w prawoo.pl:
80.49 zł
89 zł


Zatrudnianie pracowników tymczasowych + płyta CD

Grażyna Spytek Bandurska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381282017
Książka stanowi praktyczne i kompleksowe opracowanie dotyczące praw i obowiązków trzech stron pracy tymczasowej, tj. agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego. Zawiera wiele przykładów obrazujących posz ...

Cena w prawoo.pl:
109.19 zł
129 zł


Składki ZUS jak zmniejszyć koszty

Infor
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788365947826
Wykonywanie pracy zarobkowej jest związane z ubezpieczeniami społecznymi, które są co do zasady obowiązkowe dla większości grup świadczących pracę. Obciążenia z tytułu składek na poszczególne ubezpieczenia są bardzo wysokie. Prze ...

Cena w prawoo.pl:
48.46 zł
59 zł


Wzory zapisów w umowach zlecenia

Marek Rotkiewicz, Kadry płace BHP
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381280327
Praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty publikacji to:Przykładowe umowySzczegółowe omówienie poszczególnych elementów umowy ...

Cena w prawoo.pl:
77.50 zł
99 zł