Zatrudnianie kierowców Umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja

Alina Sulgostowska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326954269
Książka porusza najważniejsze aspekty związane z zawieraniem umów z kierowcami, kierowaniem osób zatrudnianych na stanowisku kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne, rozliczaniem należności za czas podróży służbowych, ogranicz ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Zasiłki 2017 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka, Bogdan Majkowski, Agnieszka Ślązak, Renata Tonder, Elżbieta Wi
Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326956638
Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2017

Michał Culepa
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788326956676
Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017

Marta Strupińska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326965074
W książce Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego, który będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. Zmiany przepisów emerytalnych dotyczą m.in.: obniżenia powszechnego wieku emerytalnego – 60 ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018

Młynarska Wełpa Elżbieta
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326968594
Z książki dowiesz się, jak stosować w praktyce minimalną stawką godzinową oraz jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług i jak obliczać wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych krok po kroku. Sprawdzisz także ...

Cena w prawoo.pl:
64.39 zł
79 zł


Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2017

Młynarska Wełpa Elżbieta
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326963711
Od 1 lipca 2017 r. świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokryc ...

Cena w prawoo.pl:
54.04 zł
69 zł


Płace w firmie 2017

Mariusz Pigulski
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957581
Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za urlop wypoczynkowy. Przekonaj się, czy właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Świadczenia dla pracowników

Katarzyna Bednarska
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957727
Zebrane w jednym miejscu sposoby rozliczania różnych świadczeń jakie pracodawca może przyznać pracownikowi. Prezentacja różnic jakie występują ze względu na źródło finansowania świadczenia. W ksiązce prezentujemy sposoby roz ...

Cena w prawoo.pl:
39.44 zł
49 zł


Akta osobowe 2017 Jak uniknąć błędów

Jaroszewska Ignatowska Iwona, Pietruszyńska Katarzyna, Tryniszewska Katarzyna
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326958656
Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach oso ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Vademecum dokumentacji kadrowej 2017

Agnieszka Konopacka Kuramochi
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326958663
Od 1 stycznia 2017 roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od 1 stycznia 2017 r. zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydaj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł