Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019

Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019 Kalendarz Dyrektora Szkoły i Nauczyciela 2018/2019 to praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2018 - wrzesień 2019

 

59 zł 47.29 Bestseller

Autor: Wolters,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247139
Wydanie: 1/2018 Stron: 456


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,



Wysyłka

Publikacja składa się z trzech części:

- kalendarzowej - zawierającej przejrzysty i funkcjonalny układ "dzień na stronie" pozwalający na swobodne zapisanie wszystkich informacji oraz spotkań, informacyjnej - zawierającej takie informacje, jak:
- organizacja roku szkolnego i terminy m.in.:
- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
- przerw świątecznych oraz ferii zimowych w poszczególnych województwach,
- pisemnych egzaminów dojrzałości w sesji zimowej oraz egzaminy maturalne,
- sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
- sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zadania dyrektora szkoły - w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego oraz z wyszczególnieniem zadań związanych m.in. ze sprawami organizacyjnymi i administracyjnymi, finansowymi i budżetowymi, kadrowymi, procesem nauczania, awansem zawodowym, egzaminami, współpracą z uczniami i rodzicami, czy udostępnianiem informacji. Poszczególne zadania zawierają informację o terminach ich realizacji oraz podstawę prawną. Wykaz zadań obejmuje także te, które wynikają z przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe, a także ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wykaz najważniejszych aktów prawnych z zakresu oświaty wraz z publikatorami: ustawy, rozporządzenia rady ministrów i MEN, sprawy kadrowe, zatrudnienia i wynagrodzenia
- wykaz Placówek Doskonalenia nauczycieli, Komisji Egzaminacyjnych, Kuratoriów Oświaty oraz organizacji nauczycieli - wraz z aktualnymi danymi adresowymi
- wykaz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych
- telefony zaufania
- numery kierunkowe w Polsce i w Europie
- miejsce na notatki
- organizacyjnej, dedykowanej głównie nauczycielom i zawierającej dodatkowe elementy, takie jak:
- plan roku szkolnego
- plan konferencji i wyjazdów
- tygodniowy plan lekcji
- dane kontaktowe uczniów i rodziców
- tabele ocen
- składki i ubezpieczenia

Adresaci: Kalendarz będzie przydatny w codziennej pracy dyrektorów wszystkich typów szkół oraz nauczycieli.