Karta nauczyciela Komentarz

Komentarze wydawnictwa Wolters przeznaczone są dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty, zainteresowanych tematyką oświatową. Najnowsze komentarze omawiają zmiany wprowadzone ustawą w 2018 roku jak i 2019. Szczegółowa analiza praw i obowiązków nauczycieli - stosunek pracy nauczyciela, kwalifikacje, warunki pracy i wynagrodzenia, rozwój, odpowiedzialność dyscyplinarna. Książki omawiają nowelizację ustawy o

karcie nauczyciela

zawarte w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Księgarnia prawoo.pl poleca

komentarze

wyd. Wolters
Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska Albin
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381602075
Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Od roku szkolnego 2018/19 zmie ...

Cena w prawoo.pl:
44.68 zł
59 zł


Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli

Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788378046608
Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli - wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi (z suplementem elektronicznym). Rewolucyjne zmiany Karty Nauczyciela wprowadziły od 1 września 2018 r. nowe zasady awansu zawodowego i zatrudniania na ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043706
Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczącyc ...

Cena w prawoo.pl:
120.44 zł
168 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Piszko Agata
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381373586
Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroni ...

Cena w prawoo.pl:
98.59 zł
129 zł


Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326977626
Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, ...

Cena w prawoo.pl:
164.03 zł
219 zł


Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381245630
W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosu ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046455
Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 roku. W komentarzu uwzględniono ważne ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
189 zł


Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046356
Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. ...

Cena w prawoo.pl:
115.55 zł
157.5 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325594640
Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o fin ...

Cena w prawoo.pl:
178.87 zł
229 zł


Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Marciniak Lidia, Gawroński Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244541
Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wp ...

Cena w prawoo.pl:
149.79 zł
199 zł