Karta nauczyciela Komentarz

Komentarze wydawnictwa Wolters przeznaczone są dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty, zainteresowanych tematyką oświatową. Najnowsze komentarze omawiają zmiany wprowadzone ustawą w 2018 roku jak i 2019. Szczegółowa analiza praw i obowiązków nauczycieli - stosunek pracy nauczyciela, kwalifikacje, warunki pracy i wynagrodzenia, rozwój, odpowiedzialność dyscyplinarna. Książki omawiają nowelizację ustawy o

karcie nauczyciela

zawarte w ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Księgarnia prawoo.pl poleca

komentarze

wyd. Wolters
Karta Nauczyciela Komentarz

Marek Młodecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046455
Szczegółowy komentarz do wszystkich artykułów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) dedykowany pracownikom oświaty. Stan prawny – 1 września 2018 r. ...

Cena w prawoo.pl:
155.14 zł
189 zł

Zapowiedź książki Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788378046356
Ustawą z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono szereg ważnych zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r., 1 września 2018 r., 1 stycznia 2019 r. oraz 1 września 2020 r. ...

Cena w prawoo.pl:
115.01 zł
157.5 zł


Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 10/2018 | Isbn 9788381245630
W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosu ...

Cena w prawoo.pl:
127.32 zł
169 zł


Pracownik samorządowy w szkole

Patryk Kuzior
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326975639
Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykła ...

Cena w prawoo.pl:
70.55 zł
89 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy Ciborski

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 16/2017 | Isbn 9788378043706
Komentarz uwzględnia zmiany w Karcie Nauczyciela wynikające głównie z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) w zakresie wdrażania nowego ustroju szkolnego, dotyczącyc ...

Cena w prawoo.pl:
120.44 zł
168 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788325594640
Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o fin ...

Cena w prawoo.pl:
178.87 zł
229 zł


Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326970269
Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo ...

Cena w prawoo.pl:
164.03 zł
219 zł


Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Marciniak Lidia, Gawroński Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381244541
Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.: - ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wp ...

Cena w prawoo.pl:
144.79 zł
199 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Piszko Agata
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365789969
Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmia ...

Cena w prawoo.pl:
126.80 zł
158 zł


Karta Nauczyciela Komentarz

Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 9/2016 | Isbn 9788380926035
Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących si ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł