Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Hubert Izdebski, Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326480485
Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także na ...

Cena w prawoo.pl:
110.81 zł
149 zł


Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Marciniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326480829
Publikacja Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli ma na celu praktyczne wyjaśnienie, które z niewłaściwych zachowań naucz ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


USTAWA O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM

Hubert Izdebski, ZIELIŃSKI
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326479861
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych zainteresowanych aw ...

Cena w prawoo.pl:
73.63 zł
99 zł


KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

LEWANDOWSKI J.
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświa ...

Cena w prawoo.pl:
113.64 zł
157.5 zł


Karta nauczyciela Komentarz Barański

Rozwadowska Skrzeczyńska, Szymańska,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 8/2014 | Isbn 9788326434242
Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbog ...

Cena w prawoo.pl:
73.63 zł
99 zł


Prawo Oświatowe Meritum

Kwiatkowski, Gawroński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326434518
Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżący ...

Cena w prawoo.pl:
146.66 zł
199 zł


Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Pyter, Balicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325566975
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy ...

Cena w prawoo.pl:
69.15 zł
89 zł


Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Hubert Izdebski, Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326479861
Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a t ...

Cena w prawoo.pl:
73.63 zł
99 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378041962
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifi ...

Cena w prawoo.pl:
121.99 zł
168 zł


Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Jeżowski Antoni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445613
Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jed ...

Cena w prawoo.pl:
43.88 zł
59 zł