KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

LEWANDOWSKI J.
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożl ...

Cena w prawoo.pl:
109.54 zł
157.5 zł


Prawo Oświatowe Meritum

Kwiatkowski, Gawroński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326434518
Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawny ...

Cena w prawoo.pl:
142.66 zł
199 zł


Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Pyter, Balicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325566975
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy o ...

Cena w prawoo.pl:
69.78 zł
89 zł


Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Hubert Izdebski, Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326479861
Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych. ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378041962
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrekto ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Jeżowski Antoni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445613
Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświ ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557676
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budż ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Piotr Gąsiorek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444159
W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny pr ...

Cena w prawoo.pl:
36.77 zł
49 zł


Finanse w oświacie

Handzlik Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444210
Kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. Publikacja ułatwi Czytelnikom poruszanie się w gąszczu czasem bardzo skompliko ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442360
Książka z szkolnictwa wyższego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublicznych, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również pracow ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł