Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378041962
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrekto ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Jeżowski Antoni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445613
Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświ ...

Cena w prawoo.pl:
44.27 zł
59 zł


Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557676
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budż ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Piotr Gąsiorek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444159
W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny pr ...

Cena w prawoo.pl:
36.77 zł
49 zł


Finanse w oświacie

Handzlik Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444210
Kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. Publikacja ułatwi Czytelnikom poruszanie się w gąszczu czasem bardzo skompliko ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442360
Książka z szkolnictwa wyższego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublicznych, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również pracow ...

Cena w prawoo.pl:
106.82 zł
149 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Pyter

Pyter M.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325536138
Komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni wyższych, a także kwestii regulujących status, prawa, obowiązkach i odpowied ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł


Oświata jako zadanie publiczne

Cmiel Kurzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441585
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmiotów, które mają zamiar prowadzić lub już prowadzą szkoły i placówki ośw ...

Cena w prawoo.pl:
74.29 zł
99 zł


Reforma oświaty praktyczne rady

Winczewska Bożena, Pakulniewicz Wanda, Skrzyński Dariusz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326966743
Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ...

Cena w prawoo.pl:
34.84 zł
39 zł


Kompetencje emocjonalne nauczyciela

Góralska, Madalińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440915
Książka jest owocem doświadczeń jej autorek oraz ich wieloletniej pracy w zakresie poruszanej tutaj problematyki która chyba z racji pozornej oczywistości nie jest w pedagogice\r\npodejmowana wystarczająco często, by móc mówić o jakiejk ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł