Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Piotr Gąsiorek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444159
W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo ...

Cena w prawoo.pl:
34.80 zł
49 zł


Finanse w oświacie

Handzlik Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444210
Kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. P ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442360
Książka z szkolnictwa wyższego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublic ...

Cena w prawoo.pl:
105.82 zł
149 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Pyter

Pyter M.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325536138
Komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni ...

Cena w prawoo.pl:
177.79 zł
249 zł


Oświata jako zadanie publiczne

Cmiel Kurzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441585
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmio ...

Cena w prawoo.pl:
70.31 zł
99 zł


Kompetencje emocjonalne nauczyciela

Góralska, Madalińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440915
Książka jest owocem doświadczeń jej autorek oraz ich wieloletniej pracy w zakresie poruszanej tutaj problematyki która chyba z racji pozornej oczywistości nie ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Klawenek Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543693
Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zbadanych reg ...

Cena w prawoo.pl:
73.46 zł
99 zł


Realizacja kontroli zarządczej wraz z identyfikacją i oceną ryzyka w szkole lub placówce oświatowej – komentarz przykłady dokumentacja

Jan Lewandowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej! \r\nPrezentowana pozycja pomoże ...

Cena w prawoo.pl:
108.52 zł
157.5 zł


Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378040491
W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – ...

Cena w prawoo.pl:
86.81 zł
126 zł


Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788378040262
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awans ...

Cena w prawoo.pl:
108.52 zł
157.5 zł