Ustawa o systemie oświaty komentarz Pilich

Mateusz Pilich
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788326444791
Wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera omówienie ...

Cena w prawoo.pl:
113.81 zł
149 zł


Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Piotr Gąsiorek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444159
W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo ...

Cena w prawoo.pl:
37.43 zł
49 zł


Finanse w oświacie

Handzlik Marta
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444210
Kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z finansową stroną funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, ujęte w czytelną formę pytań i odpowiedzi. P ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442360
Książka z szkolnictwa wyższego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublic ...

Cena w prawoo.pl:
113.81 zł
149 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Pyter

Pyter M.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325536138
Komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni ...

Cena w prawoo.pl:
184.56 zł
249 zł


Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Mateusz Pilich
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2012 | Isbn 9788326416576
Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Reguluje między innym ...

Cena w prawoo.pl:
113.81 zł
149 zł


Oświata jako zadanie publiczne

Cmiel Kurzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441585
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmio ...

Cena w prawoo.pl:
75.62 zł
99 zł


Kompetencje emocjonalne nauczyciela

Góralska, Madalińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440915
Książka jest owocem doświadczeń jej autorek oraz ich wieloletniej pracy w zakresie poruszanej tutaj problematyki która chyba z racji pozornej oczywistości nie ...

Cena w prawoo.pl:
32.66 zł
39 zł


Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Klawenek Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543693
Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zbadanych reg ...

Cena w prawoo.pl:
79.00 zł
99 zł


Realizacja kontroli zarządczej wraz z identyfikacją i oceną ryzyka w szkole lub placówce oświatowej – komentarz przykłady dokumentacja

Jan Lewandowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej! \r\nPrezentowana pozycja pomoże ...

Cena w prawoo.pl:
116.71 zł
157.5 zł