Pracownik samorządowy w szkole

Patryk Kuzior
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326975639
Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykła ...

Cena w prawoo.pl:
83.99 zł
99 zł


Reforma oświaty praktyczne rady

Winczewska Bożena, Pakulniewicz Wanda, Skrzyński Dariusz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326966743
Kompendium wiedzy dotyczące nowych przepisów oświatowych - tych, które dopiero zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. oraz tych, które weszły już w życie. Publikacja zawiera szczegółowo omówione zmiany w Karcie Nauczyciela oraz ...

Cena w prawoo.pl:
34.84 zł
39 zł


KONTROLA ZARZĄDCZA W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ KOMENTAR

LEWANDOWSKI J.
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Opracowanie przygotowane przez doświadczonego specjalistę, wieloletniego dyrektora i pracownika administracji oświatowej, który przełożył swoje bogate doświadczenie zawodowe na szereg dokumentów, wzorów, podpowiedzi i instrukcji umożl ...

Cena w prawoo.pl:
107.49 zł
157.5 zł


Prawo Oświatowe Meritum

Kwiatkowski, Gawroński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326434518
Książka zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. W wydaniu drugim zaktualizowano wybór przepisów prawny ...

Cena w prawoo.pl:
140.00 zł
199 zł


Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym

Pyter, Balicki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325566975
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy o ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
89 zł


Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Komentarz Lex

Hubert Izdebski, Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326479861
Komentarz przeznaczony dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uczelni oraz pozostałych instytucji naukowych rozwijających się, a także dla gremiów posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych. ...

Cena w prawoo.pl:
76.28 zł
99 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 14/2014 | Isbn 9788378041962
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrekto ...


Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej

Jeżowski Antoni
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788326445613
Książka dla dyrektorów szkół i placówek oświaty niepublicznej oraz działów finansowych funkcjonujących w tych podmiotach. Powinna także zainteresować jednostki samorządu terytorialnego, na terenie których działają jednostki oświ ...

Cena w prawoo.pl:
49.41 zł
59 zł


Dotacje oświatowe Udzielanie rozliczanie kontrola wykorzystania

Lachiewicz Wojciech, Wojciech Lachiewicz, Agnieszka Pawlikowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325557676
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian. Począwszy od 1 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzyma dotację celową z budż ...


Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem

Piotr Gąsiorek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326444159
W książce szczegółowo przedstawiono zasady rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem, uwzględniając aktualne przepisy prawne, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, a także poglądy doktryny pr ...

Cena w prawoo.pl:
41.04 zł
49 zł