Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Izdebski

Zieliński
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326442360
Książka z szkolnictwa wyższego dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublicznych, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również pracow ...

Cena w prawoo.pl:
108.81 zł
149 zł


Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Pyter

Pyter M.
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325536138
Komentarz do ustawy z 25.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Omówiono w nim zagadnienia dotyczące systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, ustroju uczelni wyższych, a także kwestii regulujących status, prawa, obowiązkach i odpowied ...

Cena w prawoo.pl:
184.56 zł
249 zł


Oświata jako zadanie publiczne

Cmiel Kurzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788326441585
Książka będzie stanowić istotną pomoc dla praktyków – przede wszystkim pracowników państwowych instytucji oświatowych, administracji samorządowej i podmiotów, które mają zamiar prowadzić lub już prowadzą szkoły i placówki ośw ...

Cena w prawoo.pl:
71.64 zł
99 zł


Kompetencje emocjonalne nauczyciela

Góralska, Madalińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788326440915
Książka jest owocem doświadczeń jej autorek oraz ich wieloletniej pracy w zakresie poruszanej tutaj problematyki która chyba z racji pozornej oczywistości nie jest w pedagogice\r\npodejmowana wystarczająco często, by móc mówić o jakiejk ...

Cena w prawoo.pl:
30.05 zł
39 zł


Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Klawenek Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543693
Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zbadanych regulaminów wymaga natychmiastowej zmiany! Dotyczy to odpowiednio prawie 50% gmin, ...

Cena w prawoo.pl:
74.84 zł
99 zł


Realizacja kontroli zarządczej wraz z identyfikacją i oceną ryzyka w szkole lub placówce oświatowej – komentarz przykłady dokumentacja

Jan Lewandowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej! \r\nPrezentowana pozycja pomoże w szybkim i prawidłowym, zgodnym z prawem, zorganizowaniu systemu kontroli zar ...

Cena w prawoo.pl:
111.59 zł
157.5 zł


Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378040491
W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzy ...

Cena w prawoo.pl:
89.27 zł
126 zł


Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788378040262
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, na ...


Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku

Szymańska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041870
(Dz.U. z 2014 r., poz. 7) – nowe procedury rekrutacji – zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami – zasady dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Ju ...


Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz

Klawenek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325562519
Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i insty ...