Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Klawenek Artur
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325543693
Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zbadanych regulaminów wymaga natychmiastowej zmiany! Dotyczy to odpowiednio prawie 50% gmin, ...

Cena w prawoo.pl:
77.62 zł
99 zł


Realizacja kontroli zarządczej wraz z identyfikacją i oceną ryzyka w szkole lub placówce oświatowej – komentarz przykłady dokumentacja

Jan Lewandowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378040712
Dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych są zobowiązani do tworzenia, oceny i stałego rozwijania systemu kontroli zarządczej! \r\nPrezentowana pozycja pomoże w szybkim i prawidłowym, zgodnym z prawem, zorganizowaniu systemu kontroli zar ...

Cena w prawoo.pl:
109.54 zł
157.5 zł


Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli – wzorcowa dokumentacja z komentarzem

Ewa Góra, Renata Mroczkowska
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788378040491
W komentarzu znajdziesz komplet wzorcowej dokumentacji do ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta – kontraktowy – mianowany – wg najnowszego stanu prawnego Karty nauczyciela i Rozporządzenia w sprawie uzy ...

Cena w prawoo.pl:
87.63 zł
126 zł


Karta Nauczyciela Komentarz Problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788378040262
Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, na ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Ustawa o systemie oświaty z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku

Szymańska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788378041870
(Dz.U. z 2014 r., poz. 7) – nowe procedury rekrutacji – zasady zatrudniania osób niebędących nauczycielami – zasady dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek. Ju ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Wynagrodzenia w oświacie 2014 Komentarz

Klawenek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2014 | Isbn 9788325562519
Osoby odpowiedzialne za płace w oświacie niejednokrotnie muszą rozwiązywać nietypowe problemy wykraczające poza ustalone schematy i wzory rozliczeń. Wątpliwości interpretacyjne są tym większe, że opinie wyrażane przez organy i insty ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Terminarz Nauczyciela TeN na rok szkolny 2015/2016 ZIELONY


Wydawnictwo: Wydawnictwo Empi
Wydanie 1/2015 | Isbn 14266350
Sprawdzony w praktyce nauczycielskiej terminarz, pomocny w planowaniu i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej, wydawany od 1993 r. Oprócz kalendarium (tydzień zamieszczony na dwóch stronach) wewnątrz: – skrócone kalendarze na lata ...

Cena w prawoo.pl:
22.50 zł
22 zł


Karta Nauczyciela komentarz problemowy

Ciborski Piotr
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 15/2016 | Isbn 9788378043133
Kolejne wydanie komentarza uwzględnia następujące nowelizacje Karty Nauczyciela:- Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 668) – likwidacja tzw. godzin karc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Bank taty Jak nauczyć dziecka odpowiedzialności finansowej

David Owen
Wydawnictwo: Wydawnictwo Studio EMKA
Wydanie 1/2005 | Isbn 8388931679
?... Owen wie jak opisać ekonomię i świat finansów w takich słowach, aby nawet dla laika były one zrozumiałe a na dodatek robi to w czarujący, zabawny sposób The Washington Post / ?Bank Taty zręcznie łączy edukację z zabawą bez nad ...

Cena w prawoo.pl:
22.62 zł
26 zł


Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie

Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz, Roman Dolata
Wydawnictwo: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Wydanie 1/2005 | Isbn 8389817152
...

Cena w prawoo.pl:
26.19 zł
29.35 zł