Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Brak

Autor: Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska, Maria Szymańska,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380926035
Wydanie: 9/2016 Stron: 784


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,



Wysyłka

Komentarz do karty nauczyciela stanowi nieocenione źródło wiedzy dla kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich innych osób i instytucji zajmujących się problematyką oświatową.
Komentarz stanowi dogłębną analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela. Autorzy szczególnie dużo miejsca poświęcili wyjaśnieniu przepisów, których stosowanie w praktyce powoduje wątpliwości interpretacyjne. Omówili także nowe rozwiązania prawne wprowadzane w kolejnych nowelizacjach Karty Nauczyciela.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem oraz awans zawodowy,
- warunki pracy oraz wynagrodzenie, nagrody i odznaczenia nauczycieli,
- uprawnienia socjalne i urlopy, a także odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

Komentarz Karta nauczyciela zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowo w komentarzu znajduje się kompletny wykaz aktów wykonawczych do ustawy. Korzystanie z komentarza ułatwi szczegółowy skorowidz rzeczowy.
Stan prawny 1 października 2016 roku