Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Brak

Autor: Piszko Agata,
Infor
Isbn: 9788365789969
Wydanie: 1/2017 Stron: 404


Inne działy: Kadry i płace 2019, Karta nauczyciela 2019, Finanse publiczne 2019, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela – w tym zmiany związane z reformą ustroju szkolnego – takie jak:
- sposób rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem gimnazjum i szkoły, w której prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum,
- przenoszenie nauczycieli,
- skierowanie do uzupełnienia etatu,
- doprecyzowanie zapisów związanych z czasem pracy nauczycieli. Z tego względu warto polecić tę publikację osobom zainteresowanym stosunkami pracy nauczycieli. W opracowaniu omówiono ponadto wszelkie zagadnienia uregulowane w karcie nauczyciela, a mianowicie:
- obowiązki nauczycieli,
- wymagania kwalifikacyjne nauczycieli,
- awans zawodowy nauczycieli,
- nawiązanie, zmianę i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami,
- warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli,
- nagrody i odznaczenia,
- uprawnienia socjalne i urlopy,
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ochronę zdrowia nauczycieli,
- odpowiedzialność dyscyplinarną,
- uprawnienia emerytalne. Praca oparta jest na bogatym dorobku orzecznictwa oraz interpretacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowym atutem są przykłady praktycznych rozwiązań oraz wzory dokumentów. Autorka zwraca uwagę na zagadnienia, z którymi spotykają się praktycy stosujący przepisy ustawy, tj. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dyrektorzy centrów usług wspólnych, organy prowadzące szkoły, a także nauczyciele. Publikacja stanowi kompleksową pomoc w stosowaniu przepisów ustawy, opracowaną w czytelnej i przejrzystej formie, skoncentrowaną na praktycznym aspekcie przedstawionych zagadnień. Książka jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień tematyką oświatową, w tym zagadnieniami pragmatyki pracowniczej nauczycieli. Agata Piszko – prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, słuchacz seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą na szczeblu samorządowym, autorka wielu komentarzy i publikacji, wykładowca na szkoleniach i kursach dotyczących tematyki oświatowej.