Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny Stan prawny wrzesień 2018

 

219 zł 164.03

Autor: Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326977626
Wydanie: 1/2018 Stron: 652


Inne działy: Kadry i płace 2018, Karta nauczyciela 2018, Finanse publiczne 2018, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. W publikacji znajdziemy praktyczne rozwiązania dotyczące zatrudniania, zwalniania, oceny pracy, awansu zawodowego, płac i urlopów nauczycieli. Szczególny nacisk położono na zmiany, które weszły w życie 1 września 2018 r. Autorzy przedstawiają też nowości, nad którymi trwają prace legislacyjne.