Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

Karta Nauczyciela komentarz praktyczny

 

219 zł 164.03

Autor: Dariusz Dwojewski, Michał Kowalski, Patryk Kuzior,
Oficyna Prawa Polskiego
Isbn: 9788326970269
Wydanie: 1/2018 Stron: 603


Inne działy: Kadry i płace 2018, Karta nauczyciela 2018, Finanse publiczne 2018, Prawo o działalności kulturalnej i oświatowej,Wysyłka

Komentarz do karty nauczyciela to kompleksowa i praktyczna analiza najważniejszej ustawy dotyczącej kadr i płac w oświacie. Komentarz uwzględnia szeroko zakrojone zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Publikacja kompleksowo omawia prawa i obowiązki dyrektora względem nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Zawiera szereg praktycznych i przedstawionych zrozumiałym językiem wskazówek, które mogą być stosowane w codzienności szkolnej. Poza tym w sposób przyswajalny przytacza poglądy orzecznictwa, które są niezwykle przydatne w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. Podpowiada też, jak uniknąć konsekwencji, które groziłyby w przypadku naruszenia prawa przez dyrektora.

Wstęp
Postanowienia wstępne
Obowiązki nauczycieli
Wymagania kwalifikacyjne
Awans zawodowy nauczycieli
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Warunki pracy i wynagrodzenie
Nagrody i odznaczenia
Uprawnienia socjalne i urlopy
Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Ochrona zdrowia Dzień Edukacji Narodowej
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Uprawnienia emerytalne
Przepisy szczególne
Przepisy przejściowe i końcowe
Wykaz aktów prawnych powołanych w publikacji