Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich

Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne. 105 kazusów z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego.

 

99 zł 83.99

Autor: Kamil Gorzelnik, Aplikacje prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381287142
Wydanie: 6/2018 Stron: 228


Inne działy: Aplikacja notarialna 2019, Aplikacje prawnicze 2019, Aplikacja adwokacka 2019, Aplikacja komornicza 2019,Wysyłka

Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerokiego grona Czytelników: aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich oraz osób, które przygotowują się do egzaminów zawodowych. Każdy kazus zawiera praktyczne zagadnienie, z którym aplikant może się potencjalnie spotkać podczas kolokwium z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego czy administracyjnego w trakcie aplikacji oraz egzaminu adwokackiego lub radcowskiego. Polecenie w kazusie odpowiada zadaniom określonym w ustawie – Prawo o adwokaturze lub ustawie o radcach prawnych.