klasyfikacja budżetowa 2018

Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326969263
Podziałki klasyfikacji budżetowej na 2018 rok oraz porady, jak kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów. Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz za ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2016

Lachiewicz Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325579227
Dnia 24.6.2015 r. została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. poz. 931). Projekty budżetów i planów finansowych konstruowane od września 2015 roku, na 2016 r. należy ...

Cena w prawoo.pl:
89.13 zł
119 zł


Klasyfikacja budżetowa 2017

Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326957598
Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady inn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa 2017 z uwzględnieniem zmian ze stycznia 2017

Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326961908
Książka zawiera najnowszy tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady inn ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa w praktyce

Jarosław Jurga
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326962363
Od 1 stycznia i 1 marca 2017 r. weszły w życie istotne zmiany dla jednostek sektora finansów publicznych w rozporządzeniu ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchod ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Strusiewicz Kotela Dorota, Jarosz Barbara
Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788326974847
Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem najnowszych zmia ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa 2016

Gąsiorek Krystyna
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2015 | Isbn 978837440302
Publikacja stanowi kolejne aktualne wydanie klasyfikacji budżetowej po zmianach. Publikacja z pewnością będzie pomocna na co dzień pracownikom jednostek sektora finansów publicznych we właściwym stosowaniu podziałek klasyfikacji budże ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa

Lachiewicz Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2013 | Isbn 9788325552442
Dnia 1.1.2013 r. weszły w życie dwie nowelizacje rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1518; Dz.U. z 2013 r. poz. 215). Zmiany polegają na dodaniu nowych objaśnień (np. w dziale 900 „Gos ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Klasyfikacja budżetowa 2012


Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788377161135
Książka zawiera aktualną wersję klasyfikacji budżetowej wraz ze wskazówkami eksperta dotyczącymi stosowania podziałek w praktyce i pismami: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyp ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów 2012

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak, Joanna Frąckowiak
Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Wydanie 6/2012 | Isbn 9788378040675
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207) z uwzględnieniem z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł