klasyfikacja budżetowa 2018

klasyfikacja budżetowa 2018

Brak

Autor: Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326969263
Wydanie: 1/2018 Stron: 172


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Podziałki klasyfikacji budżetowej na 2018 rok oraz porady, jak kwalifikować dochody i wydatki do konkretnych paragrafów. Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami, wzbogacony o przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach. W rozdziale drugim przedstawiono klasyfikację dochodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co z pewnością będzie bardzo pomocne w codziennej pracy osób mających do czynienia z finansami publicznymi.
W klasyfikacji budżetowej 2018 znajdziesz m.in.:
- pomoc dla pracowników służb finansowo- księgowych jednostek sektora publicznego w zorientowaniu się w podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- wyjaśnienia dotyczące poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem najnowszych zmian w tym zakresie,
- porady, jak księgować konkretne dochody i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, szczególnie te, ktore nie zostały wymienione wprost w rozporządzeniu.