Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Klasyfikacja budżetowa po zmianach z kwietnia 2018

Brak

Autor: Strusiewicz Kotela Dorota, Jarosz Barbara,
Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326974847
Wydanie: 1/2018 Stron: 176


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka zawiera tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz załączników do tego rozporządzenia, w których są przedstawione podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami – z uwzględnieniem najnowszych zmian z kwietnia 2018 roku, a ponadto przykłady innych rodzajów dochodów lub wydatków, niewymienionych w objaśnieniach. W rozdziale drugim przedstawiono klasyfikację dochodów i wydatków w ujęciu praktycznym, w formie pytań i odpowiedzi, co z pewnością będzie bardzo pomocne w codziennej pracy osób mających do czynienia z finansami publicznymi.