Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania kształt i konsekwencje jej wprowadzenia – komentarz do zmian w Ordynacji podatkowej – ujednolicony tekst ustawy

 

157.5 zł 114.38

Autor: Marcin Jamroży, Anna Główka, Iwona Łaska Rutkowska, Monika Spotowska,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043232
Wydanie: 1/2016 Stron: 282


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, PIT Komentarz, Ordynacja podatkowa 2019,Wysyłka

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nowa instytucja w polskim prawie obowiązująca od 15 lipca 2016 r. Jej celem jest przeciwdziałanie obchodzeniu przepisów prawa podatkowego oraz ograniczenie osiągania z tego tytułu korzyści podatkowych.
Organ podatkowy zyskał uprawnienia do samodzielnego ustalania lub określania zobowiązania podatkowego w przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania lub obniżania wymiaru podatku, przy wykorzystaniu sztucznej konstrukcji prawnej.
Autorzy książki Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania doświadczeni doradcy podatkowi omawiają nowe regulacje zwracając szczególną uwagę na:
- przesłanki unikania opodatkowania – co może spowodować uznanie danej czynności za objętą tą klauzulą, co oznacza pojęcie „sztuczności sposobu działania”, jak rozumieć niedozwoloną „korzyść podatkową”,
- konsekwencje unikania opodatkowania i wydanie decyzji wymiarowej przez organ podatkowy,
- postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania,
- kompetencje i zasady działania Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania,
- wydawanie opinii zabezpieczających mających służyć zabezpieczeniu się podatników przed uznaniem ich czynności za unikanie opodatkowania.

Publikacja zawiera również ujednolicony tekst Ordynacji podatkowej z wyróżnionymi zmianami wprowadzającymi klauzulę.