Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania

Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne Tom 4

 

169 zł 136.14

Autor: Flaga Gieruszyńska Kinga, Machnikowska Anna, Sikorski Grzegorz, Gil Piotr,
Wydawnictwo Currenda
Isbn: 9788365966025
Wydanie: 1/2017 Stron: 288


Inne działy: Postępowanie karne 2019, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Postępowanie administracyjne 2019, Postępowanie egzekucyjne,Wysyłka

Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne to ponad dwadzieścia pozycji książkowych, razem kilka tysięcy stron poświęconych problemom egzekucji i zabezpieczenia. Poruszono w nich zagadnienia teoretyczne oraz wskazano problemy praktyczne związane z prowadzeniem egzekucji i dokonywaniem zabezpieczenia roszczeń w obecnym czasie. W poszczególnych publikacjach omówiono wszystkie rozdziały części II i III kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z jego systematyką. Wiedza odnosząca się np. do danego sposobu egzekucji zawarta jest w odrębnych publikacjach. Każda z publikacji w serii zawiera kompleksowe omówienie tytułowego zagadnienia. Postępowanie Zabezpieczające i Egzekucyjne tom czwarty poświęcony został postępowaniu klauzulowemu. Autor Postępowania w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności dr Piotr Gil ma już w swoim dorobku prace poświęcone temu zagadnieniu. Stąd też nieprzypadkowo zdecydowano się właśnie jemu powierzyć opracowanie tej części serii. - Redaktor Naukowy dr Grzegorz Sikorski Poszczególne zagadnienia omawiane w opracowaniu zostały przedstawione szeroko, na wysokim poziomie merytorycznym. ;
Autorowi udało się umiejętnie połączyć dobry poziom merytoryczny warstwy naukowej pracy z wysokim stopniem przydatności praktycznej, uzyskanym dzięki widocznej swobodzie, z jaką porusza się w omawianych zagadnieniach. dr. hab. Andrzeja Jarochy POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE