Kodeks cywilny komentarz Gniewek

Znajdziesz tutaj kodeksy w zakresie zobowiązań, własności, prawa rzeczowego, spadków w części ogólnej i szczegółowej. Polecamy najnowsze komentarze, kodeksy uwzględniające szerokie omówienie najnowszych zmian w

kodeksie cywilnym

Komentarz prof. Gniewka omawia zmiany wchodzące już w życie 8.09.2018 roku. Już niedługo w sprzedaży Zobowiązania Część ogólna (art. 353-534) wyd. Wolters
Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

Jacek Gudowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247962
Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Piotr Zakrzewski, Bogusława Gnela, Witold Kurowski, Dariusz Fuchs, Katarzyna Skubisz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240680
Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące naci ...

Cena w prawoo.pl:
176.54 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojcie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325595432
Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne or ...

Cena w prawoo.pl:
272.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Piotr Zakrzewski, Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Aneta Kaźmierczyk, Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075305
Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami k ...

Cena w prawoo.pl:
175.47 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283670
W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz pr ...

Cena w prawoo.pl:
278.19 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak, Marlena Jankowska, Magdalena Habdas, Dorota Łobo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242219
Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Kom ...

Cena w prawoo.pl:
176.54 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

Gudowski Jacek, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Ż
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928411
Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problema ...

Cena w prawoo.pl:
301.73 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380921283
W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
199 zł


Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280945
Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzyna ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
189 zł


Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579401
Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzi ...

Cena w prawoo.pl:
267.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo