Kodeks cywilny komentarz 2019 Fras Habdas Manowska Gniewek

Znajdziesz tutaj kodeksy w zakresie zobowiązań, własności, prawa rzeczowego, spadków w części ogólnej i szczegółowej. Polecamy najnowsze komentarze, kodeksy uwzględniające szerokie omówienie najnowszych zmian w

kodeksie cywilnym

Komentarz prof. Gniewka
Kodeks cywilny Komentarz

Komentarze praktyczne, Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska Tarnawska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381247184
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani ...

Cena w prawoo.pl:
150.51 zł
199 zł


Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 2

Jacek Gudowski, Orzecznictwo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381601856
om zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1834–2018, dotyczące przepisów księgi drugiej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.\r\n\r\nPublikacja stanowi część boga ...

Cena w prawoo.pl:
112.35 zł
149 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Piotr Zakrzewski, Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Aneta Kaźmierczyk, Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075305
Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami k ...

Cena w prawoo.pl:
180.19 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojcie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325595432
Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne or ...

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1–352

Maciej Gutowski, Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381286008
Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące:- przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: ...

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283670
W komentarzu do kodeksu cywilnego szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone:- osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; osobom prawnym oraz pr ...

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 Tom 2

Duże Komentarze Becka, Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283687
Wydawnictwo prezentuje kolejne, 9. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo ...

Cena w prawoo.pl:
296.79 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 1 Część ogólna

Jacek Gudowski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247962
Tom zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2018 oraz piśmiennictwo z lat 1842–2018, dotyczące przepisów księgi pierwszej Kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Tom zawiera orzecznictwo Sądu N ...

Cena w prawoo.pl:
107.47 zł
149 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Piotr Zakrzewski, Bogusława Gnela, Witold Kurowski, Dariusz Fuchs, Katarzyna Skubisz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381240680
Tom 3 komentarza do Kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące naci ...

Cena w prawoo.pl:
180.19 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak, Marlena Jankowska, Magdalena Habdas, Dorota Łobo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242219
Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Kom ...

Cena w prawoo.pl:
180.19 zł
239 zł