Kodeks cywilny komentarz Gniewek 2018

Polecam najnowsze publikacje, ustawy, komentarze, kodeksy uwzględniające szerokie omówienie najnowszych zmian w kodeksie cywilnym Komentarz prof. Gniewka omawia zmiany wchodzące już w życie 8.09.2018 roku. Zaś ze zbiorów cywilnych polecam edycje sądową wyd. Beck


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2018 | Isbn 9788381283670
Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10) ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojcie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325595432
Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany ...

Cena w prawoo.pl:
266.69 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak, Marlena Jankowska, Magdalena Habdas, Dorota Łobo
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381242219
Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktyk ...

Cena w prawoo.pl:
170.65 zł
239 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Część ogólna art 1–125

Piotr Zakrzewski, Krzysztof Czub, Grzegorz Gorczyński, Aneta Kaźmierczyk, Katarzyna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381075305
Komentarz do kodeksu cywilnego, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepis ...

Cena w prawoo.pl:
172.19 zł
239 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280945
Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego ...

Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
189 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579401
Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego po ...

Cena w prawoo.pl:
262.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

Gudowski Jacek, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Ż
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928411
Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświ ...

Cena w prawoo.pl:
293.99 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Maksy
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569945
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i ...

Cena w prawoo.pl:
263.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 6 Spadki

Gudowski Jacek, Skowrońska Bocian Elżbieta, Wierciński Jacek
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381071444
Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczer ...

Cena w prawoo.pl:
136.63 zł
189 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579425
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki w ...

Cena w prawoo.pl:
263.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo