Kodeks cywilny Komentarz Tom 4 i 5 Zobowiązania Część szczegółowa

Gudowski Jacek, Marek Sychowicz, Roman Trzaskowski, Tadeusz Wiśniewski, Czesława Ż
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928411
Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego, tradycje polskiej myśli prawniczej. Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problema ...

Cena w prawoo.pl:
304.94 zł
399 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz

Komentarze Kompaktowe, Mariusz Załucki, Katarzyna Bagan Kurluta, Jerzy Bieluk, Iwona
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2019 | Isbn 9788381281812
Komentarz do kodeksu cywilnego obejmuje swoim zakresem stan prawny na 1.1.2019 r. Omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: mienia, czynności prawnych, własności, posiadania, poręczenia, spółki, użytkowania wieczystego, sprzedaż ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz Tom 6

Mariusz Fras, Magdalena Habdas
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381247184
Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. ...

Wysyłka gratis prawo

Zapowiedź książki Kodeks cywilny Komentarz Tom 6

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380921283
W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
199 zł


Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280945
Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzyna ...

Cena w prawoo.pl:
162.63 zł
189 zł


Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579401
Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzi ...

Cena w prawoo.pl:
267.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Maksy
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569945
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579425
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Edward Gniewek, Machnikowski Piotr, Beata Burian, Monika Drela, Wojciech Dubis, Goła
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325579913
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz za ...

Cena w prawoo.pl:
298.74 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

Brzozowski Adam, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569921
Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do ...

Wysyłka gratis prawo