Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Gniewek Edward, Machnikowski Piotr, Beata Burian, Monika Drela, Wojciech Dubis, Goła
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325579913
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniaj ...

Cena w prawoo.pl:
263.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Spadki tom 4

Kidyba Andrzej, Niezbecka
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326482809
Zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmier ...

Cena w prawoo.pl:
134.23 zł
189 zł

Bestseller

Kodeks cywilny ze schematami Teksty ustaw i schematy

Baranek Rafał, Zamojski Łukasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380927766
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. Uwzględniono m.in. u ...

Cena w prawoo.pl:
16.67 zł
19.9 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788380921283
W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepi ...

Cena w prawoo.pl:
144.15 zł
199 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

Brzozowski Adam, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569921
Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem au ...

Cena w prawoo.pl:
263.84 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo

Bestseller

Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Jasińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325569532
Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dotyczy ona czynności prawnej dłużn ...

Cena w prawoo.pl:
120.83 zł
159 zł


Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa

Księżak Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481437
Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyj ...

Cena w prawoo.pl:
91.62 zł
129 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Ciszewski, Jędrej, Karaszewski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327805577
Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego ma ...

Cena w prawoo.pl:
189.24 zł
269 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Spadki

Osajda, Borysiak, Górecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325548209
Osajda i wyd. Beck opracował nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, który stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Bestseller

50 lat kodeksu cywilnego perspektywy rekodyfikacji

Stec, Załucki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326434426
Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego komplekso ...

Cena w prawoo.pl:
84.51 zł
119 zł