Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381280945
Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzyna ...

Cena w prawoo.pl:
145.51 zł
189 zł


Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579401
Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzi ...

Cena w prawoo.pl:
267.50 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Pietrzykowski

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Leszek Ogiegło, Maksy
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569945
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II zawiera wyjaśnienia do art. 450–1088. Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Gutowski Maciej, Tomasz Antoszek, Roman Budzinowski, Kajetan Górny, Jarosław Grykie
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325579425
Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Gniewek Edward, Machnikowski Piotr, Beata Burian, Monika Drela, Wojciech Dubis, Goła
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325579913
Komentarz do Kodeksu cywilnego prof. Edwarda Gniewka jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Komentarz za ...

Cena w prawoo.pl:
268.87 zł
349 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Pietrzykowski

Brzozowski Adam, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2015 | Isbn 9788325569921
Wydawnictwo prezentuje kolejne,8. wydanie bardzo dobrze znanego na rynku dwutomowego Komentarza do Kodeksu cywilnego z najwybitniejszym składem autorskim. Kodeks cywilny Komentarz Tom I zawiera wyjaśnienia do ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Jasińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788325569532
Skarga pauliańska jest jednym z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika. Dotyczy ona czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli gdy osoba trzecia uzyskała korzyść ...

Cena w prawoo.pl:
128.39 zł
159 zł


Kodeks cywilny Wybór orzecznictwa

Księżak Paweł
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326481437
Publikacja zawiera aktualny tekst kodeksu cywilnego wraz z wybranymi tezami orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego nawiązującymi do poszczególnych artykułów. Stanowi podręczny komentar ...

Cena w prawoo.pl:
92.48 zł
129 zł


Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Ciszewski, Jędrej, Karaszewski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327805577
Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji s ...

Cena w prawoo.pl:
192.85 zł
269 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Spadki

Osajda, Borysiak, Górecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325548209
Osajda i wyd. Beck opracował nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, który stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Zbiór składa się z 3 tomów. Pierw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł