Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Ciszewski, Jędrej, Karaszewski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788327805577
Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji s ...

Cena w prawoo.pl:
192.85 zł
269 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 Spadki

Osajda, Borysiak, Górecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325548209
Osajda i wyd. Beck opracował nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, który stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego aktu prawnego z zakresu prawa prywatnego. Zbiór składa się z 3 tomów. Pierw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


50 lat kodeksu cywilnego perspektywy rekodyfikacji

Stec, Załucki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326434426
Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian s ...

Cena w prawoo.pl:
85.31 zł
119 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577100
Stan prawny: 1 września 2015 r. Teksty ustaw Becka zawierają zmiany do Dz.U. z 2015 r. poz. 1198. Publikacja zawiera:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka ...

Cena w prawoo.pl:
37.39 zł
49 zł


Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski

Brzozowski Adam, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551759
Wydanie Becka do KC zostało zaktualizowane i uzupełnione, m.in. o komentarz do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierającej normy intertemporalne. Dodano także najnowsze orzecznictwo, bardz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna

Pyziak Szafnicka, Księżak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432811
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orzecznictwo i poglądy doktryny prawa dotyczące m.in. podmiotów prawa, ochrony d ...

Cena w prawoo.pl:
178.51 zł
249 zł


Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Jasińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325559878
Książka została poświęcona instytucji skargi pauliańskiej, która stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela na wypadek niewypłacalności dłużnika. W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski Tom 2


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551773
Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.\r\nKomentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny komentarz własność i inne prawa rzeczowe Gudowski

Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327803245
Komentarz LexisNexis dla prawników, sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradcó ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny komentarz część ogólna Gudowski

Dmowski, Rudnicki, Gudowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327800763
Komentarz LexisNexis dla prawników, sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, na ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł