Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788325577100
Stan prawny: 1 września 2015 r. Teksty ustaw Becka zawierają zmiany do Dz.U. z 2015 r. poz. 1198. Publikacja zawiera:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny ...

Cena w prawoo.pl:
39.44 zł
49 zł


Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski

Brzozowski Adam, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551759
Wydanie Becka do KC zostało zaktualizowane i uzupełnione, m.in. o komentarz do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Bestseller

Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna

Pyziak Szafnicka, Księżak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2014 | Isbn 9788326432811
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orz ...

Cena w prawoo.pl:
183.51 zł
249 zł


Skarga pauliańska Komentarz do art 527–534 KC

Jasińska Maria
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788325559878
Książka została poświęcona instytucji skargi pauliańskiej, która stanowi jeden z najważniejszych instrumentów ochrony wierzyciela na wypade ...

Cena w prawoo.pl:
111.89 zł
139 zł


Kodeks cywilny Komentarz Pietrzykowski Tom 2


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551773
Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnow ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny komentarz własność i inne prawa rzeczowe Gudowski

Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327803245
Komentarz LexisNexis dla prawników, sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzecz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny komentarz część ogólna Gudowski

Dmowski, Rudnicki, Gudowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327800763
Komentarz LexisNexis dla prawników, sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowyc ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny komentarz Gudowski Tom 1-4

Dmowski, Rudnicki, Gudowski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 97883
Pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją naukową sędziego Sądu Najwyższego Jacka Gudowskiego. W gronie Autorów znaleźli się znakomici pr ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz Tom 1 Przepisy wprowadzające Część ogólna Własność i inne prawa rzeczowe

Osajda, Borysiak, Górecki
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325548162
Osajda i wyd. Beck opracował nowy Komentarz do Kodeksu cywilnego, który stara się uzupełnić bogatą ofertę komentarzy do tego najważniejszego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny rodzinny i opiekuńczy ODnowa

Gąszcz Bogusław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Odnowa
Wydanie 2/2013 | Isbn 9788363425579
Stan Prawny 01.09.2013 rok. Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, w którym prócz tekstów jednolitych zamieszczono najważniejsze ustawy oraz akty wyko ...

Cena w prawoo.pl:
27.72 zł
33 zł