Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające


Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362668465
Stan prawny 01.09.2012 rok. Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088

Pietrzykowski Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325528416
Komentarz do tomu II prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Aplikacje prawnicze 2012 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeksy aplikanta

Przemysław Rawa Klocek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378063148
Publikacje przeznaczone głównie dla osób, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Mogą także stanowić doskonałą pomoc dla dopiero zdających na a ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-1088 Pietrzykowski

Brzozowski, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551759
Tom 1 zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: - osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego 2012 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378061502
K.C. ostatnie zmiany wynikają z nowej ustawy o timeshare K.P.C. – ostatnie zmiany są związane m.in.: z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących prze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących prze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające

Robert Rogowski
Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 7/2011 | Isbn 9788362668175
Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów oraz wszystkich pragnących ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Ustawa o księgach wieczystych i hipotece


Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Wydanie 8/2011 | Isbn 9788326412738
Stan prawny 20.01.2011 rok. Uwzględnia najnowsze zmiany w: KPC - Dz. U. z 2010 r. Nr. 217, poz. 1435; ustawie o kosztach sadowych w sprawach cywilnych - Dz. U. z 20 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Civil Code


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788326412837
Dla tłumacza przekład skodyfi kowanego prawa, wyrastającego z tradycji kontynentalnej na język angielski stanowi szczególne wyzwanie. Istnieją w angielskim ję ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł