Kodeks cywilny Komentarze kodeksowe

Gniewek Edward
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2013 | Isbn 9788325541590
Opracowany został jako wydanie jednotomowe uwzględniające najnowsze zmiany orzecznictwa i doktryny. Komentarz zawiera wyjaśnienia obejmujące część ogólną kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe oraz zobowiązania (część ogólna) ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz LexisNexis

Ciszewski, Jędrej, Karaszewski
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788376201375
Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji s ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny The Civil Code

Ewa Kucharska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2012 | Isbn 9788325543488
Niniejsza książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 28 kwietnia 2012 rok ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarze Lex Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Katarzyna Anna Dadańska, Teresa A. Filipiak, Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn
W komentarzu omówiono wszystkie zmiany kc, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania z 2009 r., w tym: - omówienie zmiany związanej z uchwaleniem nowej ustawy o timeshare z 16.9.2011 r., uchylającej art. 2701, który do 28 kwiet ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające


Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362668465
Stan prawny 01.09.2012 rok. Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranej dziedz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325528416
Komentarz do tomu II prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego od poprzedniego wydania Komentarza. Obecne wydanie komentarza zawiera omówieni ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Aplikacje prawnicze 2012 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeksy aplikanta

Przemysław Rawa Klocek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378063148
Publikacje przeznaczone głównie dla osób, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Mogą także stanowić doskonałą pomoc dla dopiero zdających na aplikacje prawnicze. Kodeksy aplikanta uwzględniają statystyki pytań ministeri ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-1088 Pietrzykowski

Brzozowski, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551759
Tom 1 zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: - osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; - miejscu zamieszkania i uznaniu za zmarłego; ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2014 | Isbn 9788325569310
Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Stan prawny 19.01.2015 rok. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepis ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł