Kodeks cywilny Komentarze Lex Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Katarzyna Anna Dadańska, Teresa A. Filipiak, Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn
W komentarzu omówiono wszystkie zmiany kc, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania z 2009 r., w tym: - omówienie zmiany związanej z uchwaleniem now ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające


Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788362668465
Stan prawny 01.09.2012 rok. Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do artykułów 450-1088

Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Moj
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325528416
Komentarz do tomu II prezentuje w sposób wszechstronny i szczegółowy dorobek doktryny i judykatury. Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Aplikacje prawnicze 2012 Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeksy aplikanta

Przemysław Rawa Klocek
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788378063148
Publikacje przeznaczone głównie dla osób, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Mogą także stanowić doskonałą pomoc dla dopiero zdających na a ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-1088 Pietrzykowski

Brzozowski, Banaszczyk, Pazdan
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2013 | Isbn 9788325551759
Tom 1 zawiera wyjaśnienia do art. 1–449. Szczegółowo zostały omówione w nim zagadnienia poświęcone: - osobom fizycznym: zdolności prawnej i zdolności ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących prze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 9/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących prze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny 2014 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 25/2014 | Isbn 9788325565886
Treść artykułów, które uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Zbiór wydawany jest w tw ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2014 | Isbn 9788325569310
Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Stan prawny 19.01.2015 rok. Zbiór wydawany jest w twar ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 28/2015 | Isbn 9788325578169
Stan prawny: 16 września 2015 rok. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 18.10.2015 r. i 18.11.2015 r.\r\n KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera: ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł