Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325532864
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowią ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny

Magdalena Rozwadowska Herrmann
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2011 | Isbn 9788325521684
Założeniem serii wydawniczej KodeksSystem jest zapewnienie czytelnikowi – prawnikowi\r\n– dostępu do aktualnie obowiazujacych aktów prawnych, literatury i orze ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarze Kodeksowe

Gniewek Edward
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2010 | Isbn 9788325519421
Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. W opracowaniu wzięli udział pracownicy Zakładu Prawa Cywilnego i Międzyna ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Tłumaczenie Dariusz Łubowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2011 | Isbn 9788325526078
Niniejsze dwujęzyczne dzieło zawiera wydanie Kodeksu Cywilnego w języku polskim i niemieckim. Tym samym dostępne staje się po raz pierwszy tłumaczenie Kodeksu ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Pietrzykowski Krzysztof
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2011 | Isbn 9788325528164
Komentarz do tomu 1 prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Szóste wydanie uwzględnia dziesięć zmian Kodeksu cywilnego od poprzedniego ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2011 | Isbn 9788325528430
EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS CYWILNY PRZEPISY WPROWADZAJąCE KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO U ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny 2016 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 40/2016 | Isbn 9788325581374
Stan Prawny 01.01.2016 rok. Seria Twoje Prawo KC Kodeks cywilny 2016 Beck zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny 2016 Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 14/2016 | Isbn 9788325581411
Stan prawny styczeń 2016 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.4.2016 roku, 17.4.2016 roku oraz 8.9.2016 roku. Książka zawiera ustawę Kodeks cywilny, kodeks ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 16/2016 | Isbn 9788325588298
Stan prawny KC i KPC to 1 września 2016 roku. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.); 9.10.2016 r. (Dz.U. z 2 ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


KC Kodeks cywilny 2016 Ustawa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 41/2016 | Isbn 9788325586423
Stan Prawny 01.05.2016 rok. Seria Twoje Prawo KC Kodeks cywilny 2016 Beck zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rz ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł