Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa

Edycja sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2016 | Isbn 9788325585174
Książki z edycji sądowej obejmuje zmiany wchodzące w życie:- 17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634),- 1.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433),- ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa

Edycja sądowa 2017
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2016 | Isbn 9788325586348
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.). KODEKS CYWILNY: - ustawa z dnia 14 kwiet ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające

Robert Rogowski
Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 7/2011 | Isbn 9788362668175
Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów oraz wszystkich pragnących ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2011 | Isbn 9788325528430
EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS CYWILNY PRZEPISY WPROWADZAJąCE KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO U ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks postępowania cywilnego


Wydawnictwo: Księgarnia Naukowa S.C. Roman Jachman Barbara Miedźwiedziew
Wydanie 1/2006 | Isbn 8360030162
Książka zawiera kodeksy: cywilny, rodzinny i opiekuńczy, postępowania cywilnego wraz z przepisami je wprowadzającymi, a także ustawę prawo prywatne międzynar ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2009 | Isbn 9788376200743
Publikacja zawiera przepisy pięciu podstawowych aktów normatywnych dotyczących orzekania przez sądy powszechne w sprawach cywilnych. Uwzględnione zostały wszys ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Małgorzata Buczna
Wydawnictwo: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze Marek Jakubek
Wydanie 1/2007 | Isbn 8388847639
Nowa seria przepisów, polecana szczególnie studentom przejrzysty układ tekstu # specjalne miejsca na dopiski i uwagi # hasła do każdego przepisu ułatwiające k ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2011 | Isbn 9788325532864
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowią ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Przepisy akademickie

Małgorzata Buczna
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 7/2009 | Isbn 9788376019468
# Nowa seria przepisów akademickich, polecana szczególnie studentom i aplikantom!zawsze aktualny stan prawny # przejrzysty układ tekstu # specjalne miejsca na dop ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł