Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2012 | Isbn 9788325535926
Seria stanowi doskonałą pomoc przede wszystkim dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego ...


KC Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 26/2014 | Isbn 9788325569310
Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Stan prawny 19.01.2015 rok. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks cywilny, Przepis ...


Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 28/2015 | Isbn 9788325578169
Stan prawny: 16 września 2015 rok. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 18.10.2015 r. i 18.11.2015 r.\r\n KC. KPC. KRO. KSCU. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks cywilny,-Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,-Kodeks po ...


Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa

Edycja sądowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 30/2016 | Isbn 9788325585174
Książki z edycji sądowej obejmuje zmiany wchodzące w życie:- 17.4.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634),- 1.5.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1433),- 1.7.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 ze zm.),- 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 ...


Kodeks cywilny 2016 Edycja sądowa

Edycja sądowa 2017
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2016 | Isbn 9788325586348
Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.). KODEKS CYWILNY: - ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Sk ...


Kodeks cywilny ze schematami Teksty ustaw i schematy

Baranek Rafał, Zamojski Łukasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788380927766
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi oraz wykazami aktów zmieniających i wykonujących kodeks. Uwzględniono m.in. ustawę z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks pos ...


Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające

Robert Rogowski
Wydawnictwo: Drukarnia Biały Kruk Milewscy SJ
Wydanie 7/2011 | Isbn 9788362668175
Seria kodeksów Wydawnictwa BUK to niewielkie, kieszonkowe wydania kierowane do osób profesjonalnie zajmujących się prawem, studentów oraz wszystkich pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranej dziedziny prawa. ...


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Aneta Flisek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 18/2011 | Isbn 9788325528430
EDYCJA SĄDOWA zawiera: KODEKS CYWILNY PRZEPISY WPROWADZAJąCE KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY USTAWA ...


Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy kodeks postępowania cywilnego


Wydawnictwo: Księgarnia Naukowa S.C. Roman Jachman Barbara Miedźwiedziew
Wydanie 1/2006 | Isbn 8360030162
Książka zawiera kodeksy: cywilny, rodzinny i opiekuńczy, postępowania cywilnego wraz z przepisami je wprowadzającymi, a także ustawę prawo prywatne międzynarodowe. Teksty wymienionych ustaw zostały ujednolicone przez Redakcję. Poszczeg ...


Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 6/2009 | Isbn 9788376200743
Publikacja zawiera przepisy pięciu podstawowych aktów normatywnych dotyczących orzekania przez sądy powszechne w sprawach cywilnych. Uwzględnione zostały wszystkie zmiany ustawodawcze uchwalone od czasu piątego wydania. W Kodeksie cywilny ...