Zbiór cywilny Plus 2014 Kodeks cywilny


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327804143
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe i naprawcze. \r\nod 17 sier ...


Zbiór cywilny 2014 Kodeks cywilny


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327800183
Stan prawny 01.01.2014 rok. Zbiór na 2014 rok zawiera Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo prywatne międzynarodowe, Koszty sądowe w sprawach cywiln ...


Zbiór cywilny Plus 2014 Kodeks cywilny


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788327800176
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe i naprawcze. Zbiór przepis ...


Zbiór cywilny 2015 Kodeks cywilny


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2015 | Isbn 9788326494772
Stan prawny na 25.08.2015 rok. KODEKS CYWILNY od 21 czerwca 2015 r. - ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dziennik Ustaw z 2015 r., pozycja 397) od 17 sierpnia 2015 r. - ustawa z ...


Kodeks cywilny 2015 Ustawy Becka

Beck
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 32/2015 | Isbn 9788325576233
Stan prawny 01 lipca 2015 rok. Książka jest adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek praw ...


KC Kodeks cywilny 2015 Beck

Flisek Aneta
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 39/2015 | Isbn 9788325577094
Stan Prawny 06.2015 rok. Seria Twoje Prawo zawiera hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 18.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 ...


Kodeks cywilny 2015 Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 13/2015 | Isbn 9788325579135
Stan prawny 17 września 2015 rok (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412). Publikacja obejmuje podwójny stan prawny, zawierający zmiany wchodzące w życie 1.1.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Zmiany te zaznaczono pogrubionym tekstem. Seria stanow ...


Kodeks Cywilny z komentarzem Stan prawny na 01052015 r


Wydawnictwo: Norma
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788364759123
kodeks cywilny komentarz Pozycja zwracana jest do szerokiego kręgu odbiorców, którzy na co dzięń stykają się z prawem cywilnym. Każdy z nas dysponował do czynienia z różnymi rodzajami umów (zlecenia, najmu, ...


Kodeks cywilny 2015 Edycja Sędziowska

Edycja Sędziowska, Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 12/2015 | Isbn 9788325576196
Seria stanowi doskonałą pomoc dla sędziów, aplikantów, adwokatów, prawników i wszystkich tych, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawod ...


Kodeks cywilny Przepisy 2015 Lex


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326494130
Stan prawny na: 26.08.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks cywilny wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorow ...