Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Kodeks cywilny Edycja Sądowa

 

65 zł 49.67 Bestseller

Autor: Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581905
Wydanie: 37/2018 Stron: 924


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Stan prawny: październik 2018 rok. Zbiór zawiera następujące zmiany:

Kodeks cywilny:

9.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)
25.11.2018 r. – zmiana z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)
Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025)
Kodeks postępowania cywilnego:

22.8.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1499)
27.8.2018 r. – zmiana z ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 416)
4.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1637)
11.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1544)
19.9.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)
25.11.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1693)
1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770)
1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771)
1.1.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467)
1.2.2019 r. ( w podwójnym stanie prawnym) – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece:

Nowy tekst jednolity z dnia 14 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916)
Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych:

19.7.2018 r. – Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi[1][2]z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1293)
25.11.2018 r. – Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej[1] z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629)
1.1.2019 r. – Ustawa o kosztach komorniczych[1] z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770)
1.2.2019 r. (w podwójnym stanie prawnym) – Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398)


Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks cywilny,
- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,
- Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
- Prawo prywatne międzynarodowe.