Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2019

Kodeks cywilny Edycja Sądowa 2019 Stan prawny 7 stycznia 2019 roku

 

65 zł 55.19 Bestseller

Autor: Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583459
Wydanie: 38/2019 Stron: 920


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KC. KPC. KRO. KSCU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks cywilny,
- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,
- Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- Ustawę - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
- Prawo prywatne międzynarodowe.

Zbiór zawiera następujące zmiany:
Kodeks cywilny:
15.2.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 80),
1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Kodeks postępowania cywilnego:
5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2385),
11.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),
1.2.2019 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),
21.4.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece:
2.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354).
Ustawa o kosztach sądowych:
1.1.2019 r. - zmiany z ustawy o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 770).