Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące 2019

Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące 2019 Stan prawny 14 stycznia 2019 roku

 

39.99 zł 37.19 Bestseller

Autor: Teksty Ustaw Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583411
Wydanie: 7/2019 Stron: 590


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:
- Kodeks cywilny
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawa konsumentów
- Księgi wieczyste i hipoteka
- Własność lokali
- Spółdzielnie mieszkaniowe
- Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne.

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Stan prawny 14 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:

Kodeks postępowania cywilnego

5.1.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2385),
11.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432),
1.2.2019 r. - zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398),
21.4.2019 r. - zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

21.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540); z ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529),
21.4.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 756).
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1916)
2.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2354)
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 2017).