Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

Kodeks cywilny Komentarz Tom VI Spadki (art. 922–1088)

 

199 zł 149.09

Autor: Komentarze praktyczne, Mariusz Fras, Magdalena Habdas, Agnieszka Dyszlewska Tarnawska, Grzegorz Gorczyński, Agnieszka Kawałko, Bartosz Kucia, Dorota Łobos Kotowska, Katarzyna Skubisz Kępka, Marek Stańko, Hanna Witczak, Grzegorz Wolak, Mariusz Załucki, Paweł Zdanikowski,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247184
Wydanie: 1/2019 Stron: 1250


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa. Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.