Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku

Kodeks cywilny Komentarz 2019 Załucki Stan prawny na 1.3.2019 roku

 

299 zł 262.49 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Komentarze Kompaktowe, Mariusz Załucki, Katarzyna Bagan Kurluta, Jerzy Bieluk, Iwona Długoszewska Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok Horosz, Piotr Horosz, Anna Konert,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381281812
Wydanie: 1/2019 Stron: 2232


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN, SA i TSUE, np. kwestie dotyczące:
najmu okazjonalnego,
skrócenia terminów przedawnienia,
przekształcenia użytkowania wieczystego we własność czy
nietypowych sposobów naruszenia posiadania lub własności.

Komentarz do kodeksu cywilnego prezentuje stan prawny na 1.3.2019 r. i zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian KC, wynikających m.in. z:
ustawy z 6.12.2018 r., dotyczących odsetek od zaległych odsetek,
ustawy z 9.11.2018 r., dotyczących skutków braku umocowania,
ustawy z 5.7.2018 r., obejmujących tematykę zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej,
ustawy z 13.4.2018 r., dotyczących terminów przedawnienia,
ustawy z 6.3.2018 r., dotyczących prokury.

Kodeks cywilny komentarz szczegółowo zostały omówione zagadnienia poświęcone m.in.:
zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych,
osobom prawnym oraz przedsiębiorcom i ich oznaczeniom, a także dotyczące przedstawicielstwa, pełnomocnictwa i prokury,
czynnościom prawnym jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli i przedawnienie roszczeń,
własności jak: nabycie i jego utrata, współwłasność, ochrona własności oraz ograniczone prawa rzeczowe,
części ogólnej zobowiązań i umowom gospodarczym,
spadkom jak: powołanie spadkobiercy, zapis, instytucja zachowku, poświadczenie dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, zapis windykacyjny.