Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

 

349 zł 283.54 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Beata Burian, Andrzej Cisek, Monika Drela, Wojciech Dubis,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595432
Wydanie: 8/2017 Stron: 1960


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny.
Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza do kodeksu cywilnego, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia – czy to sędziowskiego, czy też doktrynalnego. Na łamach Komentarza zaprezentowany został więc dorobek literatury i orzecznictwa, z wyraźnym zaakcentowaniem stanowiska autorów komentujących poszczególne zagadnienia. Dodatkowo, pomocne dla Czytelnika mogą być odesłania do literatury podstawowej oraz do istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych.

W wydaniu 8 komentarza do kodeksu cywilnego część przepisów o czynnościach prawnych oraz prawa spadkowego zostały skomentowane na nowo.

Kodeks cywilny Komentarz uwzględnia szerokie omówienie najnowszych zmian, m.in.:
- noweli z 7.4.2017 r. dotyczącej odpowiedzialności solidarnej inwestora i podwykonawcy, zmiana weszła w życie w 1.6.2017 r.;
- noweli z 16.12.2016 r. dotyczącej prokury, zmiana weszła w życie 1.1.2017 r.;
- noweli z 5.9.2016 r., która ma na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozporządzenia eIDAS, zmiana weszła w życie 7.10.2016 r.

W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się bardzo przejrzysty i klarowny.
Komentarz dzięki dokładnemu omówieniu ułatwi Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC.
Komentarz Kodeks Cywilny Gniewka stanowi cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów oraz sędziów, a także komorników, jak i dla doktryny prawa cywilnego, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów.