Kodeks cywilny Komentarz Gniewek + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek + Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Brak

Autor: Krzysztof Pietrzykowski, Edward Gniewek, Komentarze Kodeksowe,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595432
Wydanie: 1/2018 Stron: 2860


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. W komentarzu opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów. Dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do danego artykułu, w tym umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści oraz odesłań zamieszczonych w indeksie Komentarz staje się bardzo przejrzysty i klarowny.

Wydanie piąte uwzględnia tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 9.3.2017 r. oraz zawiera omówienie wszystkich nowelizacji Kodeksu wprowadzonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania. Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KRO. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.