Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych

Brak

Autor: Krzysztof Pietrzykowski, Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska Bocian, hab. Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325557508
Wydanie: 1/2013 Stron: 0


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.
Komentarz został uzupełniony komentarzem do ustawy z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające KC (Dz. U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), zawierających normy intertemporalne. Mają one ciągle bardzo praktyczne znaczenie, gdyż pozwalają na ocenę, które normy prawne (z dawnej czy nowej ustawy) należy w danej sytuacji zastosować i w związku z tym pozwalają na stwierdzenie, które normy merytoryczne należy w danym przypadku zastosować.
Kodeks cywilny Komentarz

Opracowanie zawiera 242 wzorów pism procesowych, obejmujące zarówno procesowe, jak i materialno prawne pisma tworzone na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma. Dla Czytelnika prezentowany zbiór pism, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych sprawach w postępowaniu cywilnym zgodnie z wymaganiami formalnymi. Dzięki objaśnieniom, w których wskazano najczęstsze problemy, powstałe na tle danego pisma, ułatwia zarówno stronom jak i pełnomocnikom procesowym zrozumienie procedury cywilnej.