Kodeks cywilny Komentarz Tom 2

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352)

 

239 zł 181.89

Autor: Adam Bieranowski, Anna Sylwestrzak, Marlena Jankowska, Magdalena Habdas, Dorota Łobos Kotowska, Jacek Widło, Elżbieta Klat Górska, Małgorzata Balwicka Szczyrba, Mariusz Fras, Joanna Kozińska, Marek Stańko, Joanna Naczyńska, Agata Kozioł, Katarzyna Krziskowska,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788381242219
Wydanie: 1/2017 Stron: 1056


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynalnych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów.
Komentarz, będący częścią obszernego wielotomowego komentarza do kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania.
Autorami komentarza do kodeksu cywilnego są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.

Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ graficzny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.