Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 Własność i inne prawa rzeczowe

 

199 zł 144.15

Autor: Gudowski Jacek, Rudnicka Jolanta, Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380921283
Wydanie: 2/2016 Stron: 872


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

W tomie II komentarza Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych Ustawach szczególnych normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Wyjaśniono zmiany dotyczące przenoszenia własności nieruchomości rolnych (wchodzące w życie także po 1 maja 2016 r.), ograniczenia prawa własności, zawarte w tzw. specustawach, w zakresie problematyki rzeczy znalezionych (w tym skarbu), przemilczenia, a także nowe zasady i tryb oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Znacząco powiększono bazę orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, uwzględniono również nowe pozycje wydawnicze.
Stan prawny 10 marca 2016 roku