Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

Kodeks cywilny Komentarz Tom 3 zobowiązania Część ogólna art. 353-534

 

239 zł 181.89

Autor: Piotr Zakrzewski, Bogusława Gnela, Witold Kurowski, Dariusz Fuchs, Katarzyna Skubisz Kępka, Magdalena Habdas, Monika Wałachowska, Mariusz Fras, Grzegorz Stojek, Joanna Naczyńska, Bernadetta Fuchs, Andrzej Herbet, Adam Malik, Andrzej Rąpała, Michał Ziemiak,
Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381240680
Wydanie: 1/2018 Stron: 1808


Inne działy: Kodeks cywilny 2019, Kodeks wyborczy, Kodeks postępowania administracyjnego 2019, Kodeks pracy komentarz 2019,Wysyłka

Tom 3 komentarza do kodeksu cywilnego obejmuje regulację części ogólnej zobowiązań. Najważniejsze zalety opracowania, szczególnie cenne dla czytelników, to m.in.:

- nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładące nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania;
- analiza najistotniejszych problemów spornych w doktrynie i judykaturze ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych;
- ukazanie ewolucji regulacji ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa;
- szczegółowa struktura wewnętrzna z jednolitym i czytelnym podziałem zagadnień.
Autorami komentarza do kodeksu cywilnego są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.