Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

Kodeks cywilny Zivilgesetzbuch

 

189 zł 149.59 Bestseller

Autor: Dariusz Łubowski, Thomas Mrodzinsky,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381280945
Wydanie: 2/2017 Stron: 544


Inne działy: Kodeks cywilny 2018, Kodeks karny skarbowy 2018, Kodeks spółek handlowych 2018, Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018,Wysyłka

Książka jest drugim wydaniem tłumaczenia Kodeksu cywilnego na język niemiecki. Autor tłumaczenia, s. Dariusz Łubowski, jest czynnym sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Tłumaczenie zostało dodatkowo zweryfikowane przez s. Thomasa Mrodzinskyego (sędziego Sądu Krajowego w Chemnitz w Niemczech), będącego od wielu lat odpowiedzialnym za współpracę polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja odzwierciedla stan prawny na dzień 1 września 2017 roku.