Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarze Becka, Marek Bojarski, Wojciech Radecki,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2018 | Isbn 9788381581479
Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wy ...

Cena w prawoo.pl:
216.13 zł
269 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo wykroczeń Twoje Prawo

Twoje Prawo
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 31/2018 | Isbn 9788381288439
Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria \"Twoje Prawo\" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Kodeks Wykroczeń

Prus Anna
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 15/2018 | Isbn 9788366026490
Kodeks wykroczeń – broszura zawierająca najważniejsze ustawy dotyczące prawa wykroczeń. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zaletą książki jest jej praktyczny, por ...

Cena w prawoo.pl:
13.25 zł
12.9 zł


Kodeks wykroczeń 2018

Lech Krzyżanowski
Wydawnictwo: Od.Nowa
Wydanie 13/2018 | Isbn 9788365721624
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2 ...

Cena w prawoo.pl:
11.53 zł
12.9 zł


Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Paweł Daniluk, Magdalena Budyn Kulik, Piotr Gensikowski, Maciej Iwański, Jolanta Ja
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586195
Najobszerniejszy, z dostępnych na rynku, komentarz do ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Znaczna objętość tego komentarza umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu p ...

Cena w prawoo.pl:
235.29 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Prawo wykroczeń w kazusach Krajewski

Krajewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Wydanie 1/2014 | Isbn 9788370969677
Książka bardzo ciekawa i przydatna, którą polecamy szczególnie studentom, aplikantom i nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia z zakresu prawa wykroczeń. Autor nie ogranicza się tu jedynie do kodeksowego prawa wykr ...

Cena w prawoo.pl:
34.12 zł
39 zł


Pisma i pisma procesowe z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

Paweł Drembkowski, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283618
Publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w ...

Cena w prawoo.pl:
133.74 zł
169 zł


Prawo wykroczeń

Flisek Aneta
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 30/2018 | Isbn 9788381283915
Stan prawny: 22 stycznia 2018 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 3.4.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 5) oraz 1.7.2018 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2361). Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Reda ...

Cena w prawoo.pl:
11.53 zł
12.9 zł


Proces karny prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016

Grzegorczyk Tomasz, Olszewski Radosław
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788380925953
Profesor Monika Zbrojewska była znanym i cenionym prawnikiem, wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą młodych pokoleń prawników oraz ciepłym człowiekiem. ( ) Ceniono Ją ze względu na wszechstronną wiedzę, cechy charakteru, a ...

Cena w prawoo.pl:
227.64 zł
259 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Andrzej Sakowicz, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Jacek Kosonoga, Kamil Mama
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595418
Pierwsze wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła\r\nprzedstawienie poszczególnych instytucji oraz opracowanie skomplikowanych zagadnień, które ujawniają się w proce ...

Cena w prawoo.pl:
213.89 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo