Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Paweł Daniluk, Magdalena Budyn Kulik, Piotr Gensikowski, Maciej Iwański, Jolanta Ja
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325586195
Najobszerniejszy, z dostępnych na rynku, komentarz do ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Znaczna objętość tego komentarza umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu p ...

Cena w prawoo.pl:
235.29 zł
299 zł

Wysyłka gratis prawo


Pisma i pisma procesowe z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia z objaśnieniami i płytą CD

Paweł Drembkowski, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283618
Publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), która weszła w ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
169 zł


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Andrzej Sakowicz, Katarzyna Boratyńska, Paweł Czarnecki, Jacek Kosonoga, Kamil Mama
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325595418
Pierwsze wydanie Komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła\r\nprzedstawienie poszczególnych instytucji oraz opracowanie skomplikowanych zagadnień, które ujawniają się w proce ...

Cena w prawoo.pl:
213.89 zł
279 zł

Wysyłka gratis prawo


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Dąbkiewicz Krzysztof
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788381076524
W komementarzu dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.W komen ...

Cena w prawoo.pl:
175.47 zł
239 zł


Pisma w postępowaniu w sprawach wykroczeń z objaśnieniami

Paweł Drembkowski, Wzory Pism Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2018 | Isbn 9788381283618
Prezentowana publikacja to zestawienie 100 wzorów dotyczących postępowania w sprawach o wykroczenia bazujących na podstawie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.), któ ...

Cena w prawoo.pl:
132.67 zł
169 zł


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Komentarz

Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2016 | Isbn 9788325587635
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykr ...

Cena w prawoo.pl:
149.69 zł
199 zł


Postępowanie w sprawach o wykroczenia  Komentarz

Piotr Gensikowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325589578
Komentarz autorstwa wybitnego specjalisty praktyka w poruszanej tematyce, sędziego dr. Piotra Gensikowskiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera ...

Cena w prawoo.pl:
127.44 zł
169 zł


Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Magdalena Błaszczyk, Wojciech Jankowski, Monika Zbrojewska
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788325547455
Książka wyd. Beck jest na studiach prawniczych jednym z wielu przedmiotów do wyboru. Z roku na rok studenci wybierają ten przedmiot coraz częściej. Z reguły interesują ich jednak wybrane zagadnienia, jak np. postępowanie mandatowe, któ ...

Cena w prawoo.pl:
49.17 zł
59 zł


Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Teksty Ustaw
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 17/2016 | Isbn 9788380928763
Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa wykroczeń, w tym m.in. teksty ustaw - Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentow ...

Cena w prawoo.pl:
13.91 zł
15.9 zł


Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Radecki Wojciech, Bojarski Marek
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2015 | Isbn 9788325576943
Komentarz do ustawy z 20.5.1997 r. Kodeks wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkic ...

Cena w prawoo.pl:
181.17 zł
249 zł