Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

 

65 zł 52.33 Bestseller

Autor: Flisek Aneta,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381284158
Wydanie: 34/2018 Stron: 984


Inne działy: Ochrona danych osobowych, Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018,Wysyłka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.

Stan prawny: 11 stycznia 2018 r.

Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie:

19 stycznia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 20)
nowy tekst jednolity dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)
Kodeks wykroczeń

19 listopada 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941)
1 lipca 2018 r., zmiana z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) – w podwójnym stanie prawnym
Kodeks postępowania karnego zawiera zmiany wchodzące w życie:

3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) – w podwójnym stanie prawnym
nowy tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zawiera zmiany wchodzące w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2400)
3 kwietnia 2018 r., zmiana z ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5)
Kodeks karny wykonawczy zawiera zmiany wchodzące w życie:

1.12.2017 r., zmiana z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217)
1.1.2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2400)
Kodeks karny skarbowy

nowy tekst jednolity z dnia 9 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2226)
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera zmianę wchodzącą w życie:

1 stycznia 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439).
Oraz ustawę z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1931, opublikowana w Dz.U. z 2018 r. poz. 138

KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

Kodeks karny,
Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
Kodeks wykroczeń,
Kodeks postępowania karnego,
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
Ustawę o świadku koronnym,
Kodeks karny wykonawczy,
Kodeks karny skarbowy,
Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,
Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.