Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

 

65 zł 50.59

Autor: Teksty Ustaw Becka, Edycja Sądowa,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381288286
Wydanie: 35/2018 Stron: 984


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne.

KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks karny,
- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
- Kodeks wykroczeń,
- Kodeks postępowania karnego,
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego karny,
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
- Ustawę o świadku koronnym,
- Kodeks karny wykonawczy,
- Kodeks karny skarbowy,
- Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy,
- Ustawę o opłatach w sprawach karnych,
- Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r.

Publikacja obejmuje następujące zmiany:

Kodeks karny:

zmiana z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 305) – wchodzi w życie 1.3.2018 r.
zmiana z ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 663) – wchodzi w życie 19.4.2018 r.
Kodeks postępowania karnego:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawz dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – wchodzi w życie 8.2.2018 r.
zmiana z ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 730) – wchodzi w życie 20.5.2018 r.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 942) – wchodzi w życie 18.5.2018 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

nowy tekst jednolity z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 475)
Kodeks karny wykonawczy:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1010) – wchodzi w życie 1.6.2018 r.
nowy tekst jednolity z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 652)
Kodeks karny skarbowy:

zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawz dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 201) – wchodzi w życie 8.2.2018 r.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich:

nowy tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)