Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

Kodeks karny Część ogólna Tom 1 Komentarz do art 1-52 cz 1 Komentarz do art 53-116 cz 2

 

389 zł 292.10 Wysyłka gratis

Autor: Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej, Agnieszka Barczak Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska Kardas, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, Michał Jakubowski, Jan Jodłowski, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Agnieszka Pilch,
Wolters Kluwer
Isbn: 9788326486609
Wydanie: 5/2016 Stron: 2024


Inne działy: Postępowanie karne 2019, KPK Komentarz 2019, Prawo karne 2019, Kodeks karny wykonawczy 2019,
Gratis

Wysylka

Komentarz do kodeksu karnego jest przeznaczony dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie również przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom.
Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego, które odnoszą się do:
- zasad odpowiedzialności za przestępstwo;
- form popełnienia przestępstwa;
- wyłączenia odpowiedzialności karnej;
- zasad wymiaru kary i środków karnych;
- środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
- zbiegu przestępstw oraz łączenia kar i środków karnych;
- środków zabezpieczających;
- odpowiedzialności za przestępstwo popełnione za granicą.

W komentarzu do kodeksu karnego uwzględniono zmiany wprowadzone m.in. przez:
- ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., dotyczące kary mieszanej i uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego oraz możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia przy dobrowolnym poddaniu się karze,
- ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i dokonała reformy prawa karnego, modyfikując m.in. zasady wymierzania kar w celu zwiększenia roli kar nieizolacyjnych, a także wprowadzając nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających.

Stan prawny komentarza do kodeksu karnego to 1 sierpnia 2016 roku