Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

Kodeks karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do artykułów 222–316

 

279 zł 212.93 Wysyłka gratis

Autor: Zawłocki, Królikowski Michał,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325550882
Wydanie: 1/2013 Stron: 1015


Inne działy: Postępowanie karne 2019, KPK Komentarz 2019, Prawo karne 2019, Kodeks karny wykonawczy 2019,
Gratis

Wysylka

Wydanie opracowane przez Królikowskiego i Zawłockiego wybitnych polskich karnistów stanowi nieodzowną pomoc dla praktyków prawa sprawiedliwości, w szczególności sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, obrońców oraz stron i innych uczestników postępowania karnego.
Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny prawa karnego, włącznie ze zmianami:
- z 10.5.2012 r. (Dz.U. poz. 611), zmieniającymi brzmienia art. 218 KK poprzez penalizację złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego;
- z 31.8.2011 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1280), dotycząca wprowadzenia możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności osoby za wprowadzanie w błąd instytucji użyteczności publicznej w przypadku celowego informowania o zagrożeniu, które nie istnieje;
- z 26.11.2010 r. zmieniającej brzmienie art. 223 dotyczącego czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz dodającej art. 231a rozszerzający zakres ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych również na sytuację gdy bezprawny zamach został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska.

Tom 2 komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w Rozdziałach XXVIII - XXXVIII (art. 218-316). Oprócz szczegółowego omówienia prezentowanych zagadnień, w publikacji przedstawiono argumentację doktrynalno-prawną oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i TSUE.